قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز
قایق مهاجران در دریای اژه. عکس: رویترز

گارد ساحلی ترکیه، ۴۳ مهاجر را از غرق شدن در آب های بحیره اژه نجات داده است. به قول گارد ساحلی یونان جسد دو زن که یکی از آنها حامله بود، نیز از آب بیرون کشیده شده است.

گارد ساحلی یونان گفته است که مهاجران سعی کردند از طریق سواحل ترکیه، از بحیره اژه عبور کنند و خود را به جزیره ساموس یونان و در نتیجه به اتحادیه اروپا برسانند. مهاجران نجات یافته همچنین گفته اند که گارد ساحلی یونان پس از رسیدن آنها (مهاجران) به آب های یونان به طور غیرقانونی آنها را به سمت ترکیه عقب رانده است. گفته شده است که  قایق این پناهجویان پر از آب شده بود.  

این اظهارات را نمی توان به طور مستقل تأیید کرد. این حادثه به گفته گارد ساحلی ترکیه صبح چهارشنبه رخ داده است و در مورد ملیت مهاجران اطلاعاتی داده نشده است.

انقره بارها یونان را به اصطلاح به عقب راندن اجباری مهاجران متهم کرده است، اما آتن این مساله را رد می کند.

ترکیه حدود ۳،۷ میلیون پناهنده از کشور های سوریه و صدها هزار مهاجر از کشورهای دیگر را پذیرفته است.

 

در همین زمینه