گارد ساحلی ترکیه از نجات دادن حدود ۸۱ پناهجو در سواحل ترکیه خبر داده است (عکس آرشیف)
گارد ساحلی ترکیه از نجات دادن حدود ۸۱ پناهجو در سواحل ترکیه خبر داده است (عکس آرشیف)

در مجموع ۸۱ مهاجر توسط گارد ساحلی ترکیه که سعی کرده بودند با قایق های کوچک از آب های اژه عبور کرده و خود را نخست به یونان و سپس به کشور های عضو اتحادیه اروپا برسانند، نجات داده شده است.

 یک گروه ۴۹ نفره در برابر سواحل منطقه "دیکیلی" به قول گارد ساحلی ترکیه نجات داده شده است و یک گروه ۳۹ نفره دیگر در شمال سواحل "آیواجیک" نجات یافته است.

ترکیه،  گارد ساحلی یونان را متهم کرده است که قایق دومی با مهاجران را به طور غیرقانونی به داخل آب های ترکیه عقب رانده است. اما این اتهام را نمی توان به طور مستقل تأیید کرد.

ترکیه همواره یونان را به عقب راندن غیر قانونی قایق های مهاجران متهم می کند و یونان این اتهام را همواره رد کرده است.  به گفته گارد ساحلی ترکیه، هر دو عملیات نجات روز دوشنبه صورت گرفته است. در مورد  ملیت مهاجران اطلاعاتی داده نشده است.

 ترکیه حدود ۳،۷ میلیون پناهنده از سوریه و ۱۰۰ ها هزار مهاجر از کشورهای دیگر را پذیرفته است.

 

در همین زمینه