مهاجران در برابر یک اردوگاه مهاجران در آلمان
مهاجران در برابر یک اردوگاه مهاجران در آلمان

وزارات مهاجرت و ادغام ایالت نوردراین-وستفالن آلمان گفته است که مقررات فعلی مبنی بر روند اخراج ایرانیان، پس از تاریخ ۷ جنوری تا سه ماه دیگر تمدید خواهد شد.

جوزفین پاول، وزیر امور مهاجرت و ادغام ایالت نورد راین وستفالن آلمان گفته است که "ما همچنان در تلاش مقررات سراسری برای تمام کشور هستیم." او در ادامه گفته است که " با گذشت بیش از سه ماه از شروع اعتراضات در ایران، رژیم این کشور هنوز هم «با تمام شدت» علیه تظاهرکنندگان برخورد می کند و محدودیت های گسترده بر حقوق زنان، نقض آزادی بیان، آزادی مطبوعات و اجتماعات، مجازات اعدام، بی عدالتی و شکنجه اعمال می شود.

پاول می گوید که "اعدام دو تظاهرکننده در ماه دسمبر نشان می دهد که رژیم تهران برای ایجاد کردن ترس بین مردم، از هیچ کاری دست برنمی دارد". پاول می گوید که  در حال حاضر «در حال حاضرغیر مسئولانه است که ایرانیان را به کشور شان دوباره بازگردانند. پاول گفته است که این تصمیم مطابق با قطعنامه های کنفرانس وزیران داخله ایالت کشور گرفته شده است.

تظاهرات در ایران علیه رژیم ملاها از اواسط ماه سپتمبر آغاز شد. عامل آن مرگ مهسا امینی ۲۲ ساله کرد بود که در اواسط ماه سپتمبر پس از دستگیری وی توسط پولیس مذهبی ایران، در زندان جان باخت.

 

در همین زمینه