فقر و گرسنگی در افغانستان
فقر و گرسنگی در افغانستان

با وجود وضع محدودیت‌های شدید از سوی طالبان علیه زنان در افغانستان، سازمان ملل متحد می‌خواهد به فعالیت‌ها و کمک‌های بشردوستانه خود در این کشور ادامه بدهد.

رامز الاکبروف، هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز پنجشنبه در نیویارک گفت: «مهم است که ما بمانیم و به مدد رسانی ادامه دهیم.» او افزوده است که تأمین غذا و یا کمک های طبی برای نیازمندان نباید وابسته به شرایط باشد.

هفته گذشته طالبان تندرو اشتغال زنان در سازمان های خیریه ملی و بین المللی را منع قرار دادند. در پی آن چندین سازمان غیردولتی کار خود را در افغانستان به حالت تعلیق در آوردند. طالبان پیش از آن دروازه های دانشگاه ها را به روی دختران و زنان بستند.

این تصامیم طالبان انتقادها و واکنش های زیادی را در سطح ملی و بین المللی در پی داشت. کشورهای زیادی به شمول ایالات متحده امریکا، کشورهای اروپایی، قطر و همچنین سازمان ملل متحد و شمار زیادی از نهادهای بین المللی خواستار لغو فوری این اقدامات شدند.

الاکبروف اعلام کرد که برای گفتگو با طالبان تلاش می کند تا اطمینان حاصل شود که «زنان می توانند بر سر کار خود و دختران به مکتب و دانشگاه بازگردند».

افزون بر آن قرار است مارتین گریفیتس هماهنگ کننده کمک های اضطراری سازمان ملل متحد نیز در آینده نزدیک به افغانستان سفر کند. الاکبروف تأکید کرده است که گفتگو بهترین راه برای دستیابی به یک راه حل است.

 

در همین زمینه