فقر و گرسنگی در افغانستان بیداد می‌کند
فقر و گرسنگی در افغانستان بیداد می‌کند

سازمان امدادی نجات کودکان یا «سیف د چلدرن» از افزایش شمار افراد مواجه با میزان شدید گرسنگی در افغانستان خبر داده است. این سازمان گفته که ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی و توقف فعالیت آن‌ها وضعیت را بدتر می‌کند.

شمار گرسنگان در افغانستان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. هرچند امنیت غذایی در این کشور در گذشته نیز وخیم بود، اما بعد از تصرف قدرت توسط طالبان و بحران اقتصادی ناشی از آن، تعداد افراد مواجه با گرسنگی به صورت چشمگیری افزایش یافت.

بر بنیاد معلومات سازمان امدادی نجات کودکان یا «سیف د چلدرن» شمار افرادی که در افغانستان از گرسنگی شدید رنج می‌برند در طی سه سال اخیر بیش از دو برابر افزایش داشته است. یعنی تعداد افرادی که از گرسنگی شدید رنج می‌برند، از ۲.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ به ۶.۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ رسیده است.

در این مورد:روزگار سخت بیجاشدگان داخلی افغانستان در فصل سرما

سازمان نجات کودکان تاکید کرده است که ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیردولتی وضعیت را بازهم بدتر می‌کند، چرا که سازمان های امدادی مجبور شده اند خدمات شان را متوقف کنند. 

نورا حسنین، سرپرست شعبه افغانستان سازمان خیریه نجات کودکان گفته است: «همواره کودکان بیشتری برای نجات خانواده مجبور به کار یا ازدواج زودهنگام می‌شوند.»

او با اشاره به ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیردولتی توسط طالبان افزوده است: «بدون همکاران زن، رسیدگی به نیازهای رو به افزایش غیرممکن است، به خصوص زمانی که موضوع کمک به زنان و دختران باشد.»

طالبان هفته گذشته کار زنان در سازمان های امدادی و غیردولتی را منع کردند.

مرتبط:توقف کار سازمان های غیر دولتی به دلیل ممنوعیت اشتغال زنان در افغانستان

آمار این سازمان به بررسی های ابتکار بین المللی موسوم به «طبقه بندی سیستم امنیت غذایی یکپارچه» (IPC) استوار است که میزان و شدت سوءتغذیه و گرسنگی را ارزیابی می‌کند.

در این ارزیابی وضعیت هشت کشور بررسی شده است که با درجه چهارم و پنجم ناامنی غذایی مواجه اند. در رده بندی ناامنی غذایی، درجه چهارم (وضعیت اضطراری حاد) و پنجم (قحطی) شدیدترین میزان گرسنگی را نشان می‌دهند. 

در مجموع این کشورها تعداد انسان هایی که از گرسنگی حاد رنج می‌برند تقریباً ۵۷ درصد افزایش یافته و از ۱۶.۱ میلیون در سال ۲۰۱۹ به ۲۵.۳ میلیون در سال گذشته میلادی رسیده است.

کمیته بین المللی نجات: گرسنگی می‌تواند بیش از ۲۰ سال جنگ از افغان‌ها قربانی بگیرد

در افغانستان این افزایش بیشتر بوده است. به تعقیب آن کشورهای یمن، جمهوری دموکراتیک کانگو، سودان، جنوب سودان، سومالیا و جمهوری افریقای مرکزی از جمله کشورهای مواجه با گرسنگی شدید می‌باشند.

دلایل افزایش گرسنگی از جمله درگیری ها، بحران اقلیم، پاندمی کرونا، افزایش قیمت ها و پیامدهای اقتصادی جنگ اوکرایین بوده است. بر اساس معلومات سازمان غذایی جهان تا ۶۰ میلیون کودک زیر پنج سال از سوء تغذیه حاد رنج می برند. سازمان نجات کودکان انتقاد کرده است که «سازمان های امدادی از ماه ها به این سو هشدار می دهند، اما جامعه بین المللی اقدامی نمی کند.»

برگرفته از رسانه همکار ما (دویچه وله)

 

در همین زمینه