اداره مهاجرت سویدن. عکس: رادیو سویدن
اداره مهاجرت سویدن. عکس: رادیو سویدن

سویدن از اول جنوری ٢٠٢٣ به مدت شش ماه ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت. این در حالی است که کشور سویدن توسط یک حکومت راستگرای پوپولیست اداره می‌شود و در مورد مسایل مهاجرت سختگیر است.

کشور سویدن از اول جنوری ٢٠٢٣ به مدت شش ماه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت. این در حالی است که کشور سویدن توسط یک حکومت راستگرای پوپولیست اداره می‌شود و در سیاست مهاجرت سختگیر است.

پذیرایی از مهاجران در کشور سویدن به پایان رسید. در جریان بحران مهاجرت در سال ٢٠١٥، این کشور با جمعیت ١٠ میلیون نفر، میزبان ١۶٠٠٠٠ پناهجو بود. اما هفت سال پس از آن وضعیت تغییر کرده است و پذیرایی مهاجران در کشوری که از هر پنج ساکن آن یک تن در خارج از کشور متولد شده، محدود شده است.

در همین حال گروه های راست افراطی در مخالفت با مهاجران در این کشور اعتراض می‌کنند. در حاشیه گردهمایی یک گروه راستگرایان افراطی در سویدن، در ماه اپریل سال گذشته درگیری شدیدی میان پلیس و تظاهرات کنندگان رخ داد. اعضای این گروه اسلام ستیز هستند. آنها در هر گردهمایی خود یک نسخه قرآن را می سوختاندند.

در پایان کارزار انتخاباتی که در آن ناکامی ادغام مهاجران همه چیز را مورد بحث قرار داده است، دموکرات‌های سویدن با ٧٣ نماینده و ٢٠ درصد آرا، خود را در جایگاه دوم در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر سال گذشته تحمیل کردند. قدرت سیاسی که در عقب چپ ها و در برابر راست افراطی قرار دارد.

مرتبط: صدها درخواست پناهندگی افغان ها در سویدن پذیرفته نشده‌است

در همین حال، حزب ملی گرا و ضد مهاجرت نتوانست به اتلافی که توسط نخست وزیر اولف کریسترسون، محافظه کار متحد دموکرات مسیحی و لیبرال تشکیل شده بود، بپیوندد. اما دموکرات های راست پوپولیست اکنون از نفوذ بی سابقه ای برخوردار هستند. رهبر آن جیمی آکسون ۴٣ ساله، نقش خود را به نمایندگی از حزبش در دولت ایفا می‌کند.

حزب راست افراطی در سویدن در حال حاضر تنها به ورود ٩٠٠ مهاجر در سال رای داده است. در حالی که در سال ٢٠٢٢ ورود مهاجران به ۶۴٠٠ تن می‌رسید.

 

در همین زمینه