نهادهای دولتی در ایران اعتراض های مردمی را که بیش از سه ماه از آغاز آن می گذرد، با استفاده از خشونت آمیز سرکوب کردند./عکس: Zuma Press / picture alliance
نهادهای دولتی در ایران اعتراض های مردمی را که بیش از سه ماه از آغاز آن می گذرد، با استفاده از خشونت آمیز سرکوب کردند./عکس: Zuma Press / picture alliance

انجمن نویسندگان آلمان از حکومت این کشور خواست، مخالفان رژیم ایران را که مورد تهدید و تعقیب قرار دارند، قبول کند. اعضای ارشد این انجمن گفتند که حکومت آلمان باید در چارچوب یک برنامه جدید، سهمیه ویژه ای را برای پذیرش نیروهای اپوزیسیون از ایران، آن هم بدون بوروکراسی طولانی مدت، ایجاد کند.

کورنلیا تسچه، معاون رئیس انجمن نویسندگان آلمان «PEN» و میشائل لندگراف، دبیرکل آن، در نامه ای خطاب به انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان فدرال که روز دوشنبه در دارم‌اشتات نشر شد، نوشتند، "حکومت آلمان باید در چارچوب یک برنامه جدید سهمیه ویژه ای را برای پذیرش نیروهای اپوزیسیون از ایران، بدون بوروکراسی طولانی مدت، ایجاد کند."

از دید آنان، این طرح باید مشابه آن چه که برای پناهجویان اوکرایینی یا برای کارمندان محلی از افغانستان وجود دارد، در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: ایالت نوردراین-وستفالن آلمان نمی خواهد پناهجویان رد شده ایرانی را اخراج کند

در این نامه آمده است که از ماه سپتمبر سال گذشته بیش از ۱۸ هزار تظاهرکننده در ایران بازداشت شده و بیش از ۴۵۰ تن کشته شده اند. مخالفین حکومت ایران می‌گویند که هدف از اعدام، شکنجه و محاکمه های نمایشی خاموش کردن صدای رهبران جامعه مدنی است.

نویسندگان این نامه در ادامه خواهان این شده اند که برای آن دسته از نویسندگان مخالف حکومت در ایران که مجازات های سنگین آن ها را تهدید می‌کند و یا این که فرار کرده اند و در مسیر مهاجرت هستند، به طور مثال در ترکیه گیر مانده اند، امکانات قانونی سفر فوری به آلمان و به اتحادیه اروپا ایجاد شود.

در ادامه این نامه از حکومت آلمان درخواست شده که از جامعه مدنی در ایران حمایت کند و حمایت مالی نیز باید شامل آن گردد. بنا به خواسته نویسندگان این نامه، حکومت آلمان باید از قربانیان در ایران نام ببرد و خواهان آزادی آن ها نیز شود.

انجمن «PEN» در ادامه از عاطفه چهارحالیان به عنوان یکی از نویسندگانی نام می‌برد که مورد تعقیب و تهدید قرار دارد و پس از بازداشت، پنج سال تمام ملزم به سکوت شده است. از مژگان کاووسی، نویسنده و محقق درباره زبان کردی که به چندین سال حبس محکوم شد، یکی دیگر از این نویسندگان نام برده شده است.

بیشتر بخوانید: یک مرد ایرانی ساکن فرانسه در اعتراض به سرکوب معترضین در ایران، خودکشی کرد

انجمن نویسندگان آلمان در ادامه نامه از سروش مظفر مقدم نیز نام می‌برد. این نویسنده و ژورنالیست به ترکیه فرار کرده و مهلت ویزایش در حال به سر رسیدن است.

 

در همین زمینه