خانواده‌های پناهجویان به دلیل بازماندن کودکان‌شان از مکتب، علیه دولت بریتانیا شکایت کردند. عکس: مهاجرنیوز
خانواده‌های پناهجویان به دلیل بازماندن کودکان‌شان از مکتب، علیه دولت بریتانیا شکایت کردند. عکس: مهاجرنیوز

گروهی از خانواده‌های افغان که پس از سقوط دولت در افغانستان و به قدرت رسیدن گروه طالبان در آن کشور به بریتانیا منتقل شده بودند، به اساس فیصلۀ دولت مجبور شدند هوتل اقامت شان در لندن را ترک و به مناطق شمالی این کشور مکسن‌گزین شوند. این خانواده‌ها به دلیل تغییر مکتب فرزندان شان علیه دولت بریتانیا در دادگاه شکایت کردند.

گفته می‌شود که چهار خانواده از هوتلی در لندن به یکی از مناطق شمالی انگلستان منتقل شده‌اند. این خانواده‌ها ادعا دارند که نبود مکتب در نزدیکی محل سکونت موقت شان سبب شده‌است که کودکان آن‌ها در این مدت از رفتن به مکتب بازمانند.

در همین حال، وزارت داخلۀ بریتانیا می‌گوید که تلاش دارند تا برای افغان‌های منتقل شده به بریتانیا خانۀ دایمی پیدا کنند.

 گفته می‌شود که هفتۀ آینده وکلای مدافع خانواده‌های افغان در دادگاه عالی حاضر شده و در پیوند به عدم رسیدگی و توجه وزارت داخله در امر تغییر مکان و ادامۀ درس و مکتب کودکان استدلال کنند.

بیشتر بخوانید: گاردین: کارکنان محلی شورای بریتانیا در یک قدمی انتقال

گفتنی است که کودکان این خانواده‌ها در زمان سکونت شان در هوتلی در جنوب لندن، به اکادمی آرک والورس ثبت نام شده و کار را روی GCSE شان آغاز کرده بودند.

در همین حال، مقامات وزارت داخلۀ بریتانیا در اگست سال ۲۰۲۲ پس از ختم قرارداد دولت با هوتل‌ها، این خانواده‌ها را به محل اقامت جدید منتقل می‌کند.

مرضیه، یکی از این کودکان ۱۵ ساله است که پس از منتقل شدن از جنوب لندن به مناطق شمالی انگلستان، هنوز آموزگاران اکادمی آرک والورس به درس آنلاین ارایه می‌کنند. اما نجمه، همصنفی مرضیه به مکتبی در محل تازه منتقل شدۀ شان ثبت نام کرده؛ ولی باید یک سال را تکرار بخواند.

مرضیه می‌گوید: «هوتل مکان خوبی است؛ اما برای تعطیلات، نه برای تقریباً دو سال.»

از سویی هم جسیکا وست، مدیر اکادمی آرک والورس می‌گوید: «خوشحال هستیم که توانستیم به این کودکان آموزش موقت بدهیم.»

 

در همین زمینه