انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان
انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان

وزارت خارجه آلمان در نظر دارد که روند صدور ویزا را برای درخواست کنندگان، تسهیل کند. وزیر خارجه این کشور گفت "یک کشور مدرن مهاجرتی به قانون اقامت مدرن و یک روند غیر بوروکراتیک و مدرن نیاز دارد."

انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان در جریان بازدید از اداره امور خارجه فدرال در شهر براندنبورگ آن در هافل، از اقدامات تازه برای تسریع و تسهیل روند صدور ویزای این کشور برای متقاضیان خارجی خبر داد. این اداره دو سال پیش در چوکات وزارت خارجه آلمان فدرال ایجاد گردیده است.

یکی از اهداف بئربوک این است که نتیجه بخشی مشارکت ادارات مختلف را در روند صدور ویزا ارزیابی کند. اقدام تازه بررسی می‌کند که آیا مشارکت سایر مقام ها منتج به کندی روند صدور ویزا می‌شود یا نقش آنان واقعاً ضروری پنداشته خواهد شد.

وزیر امور خارجه آلمان گفت: «اگر ما برای جذب کارگران ماهر در جهان رقابت می‌کنیم و این کار را انجام می‌دهیم، به یک سیستم دعوت کننده ای نیاز داریم که به سرعت کار کند و در قرن بیست و یکم دیجیتالی شود. یک کشور مدرن مهاجرتی به قانون اقامت مدرن و یک روند غیر بوروکراتیک و مدرن نیاز دارد.» به گفته او، حکومت فدرال آلمان روی این تحول کار خواهد کرد.

اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان در جریان بازدید از ادارات تازه ایجاد شده که زیر مجموعه وزارت خارجه فدرال اند، انالنا بئربوک را همراهی می‌کرد. صدراعظم آلمان نیز تاکید کرد که دفتر فدرال در امور خارجه که در سال ۲۰۲۱ ایجاد شده است "نقش بسیار مهمی در آینده کشور ما خواهد داشت".

صدراعظم آلمان گفت: «ما می‌دانیم تنها در صورتی می‌توانیم آینده، کارایی اقتصاد و کارایی سیستم های تامین اجتماعی خود را تضمین کنیم که کارگران ماهر کافی در اختیار داشته باشیم.»

او در ادامه افزود که "این امر در اتحادیه اروپا «آنقدر هم سخت نیست»، اما در رابطه با بقیه کشورهای جهان چالش بیشتری دارد."

شولتس علاوه کرد: «به همین دلیل مهم است که ما یک اداره با عملکرد بالا داشته باشی.»

او همچنین به افزایش کارایی از طریق دیجیتالی کردن و تمرکز این روند "بر روی موارد ضروری" اشاره کرد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از وزارت خارجه آلمان که در اخیر هفته مشخص شد، بئربوک می‌خواهد تعداد تصمیم گیرندگان ویزا در نمایندگی های دیپلماتیک خارج از کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد تا این روند تسریع شود. با این همه، یکی از پیشینه ها، استراتیژی حکومت فدرال آلمان برای تسهیل مهاجرت کارگران ماهر است.

 

در همین زمینه