بروکسل: بسیاری از پناهجویان در بلجیم و هالند ماه هاست که در شرایط اسفباری زندگی می کنند
بروکسل: بسیاری از پناهجویان در بلجیم و هالند ماه هاست که در شرایط اسفباری زندگی می کنند

در بلجیم هزاران پناهجو به شمول افغان‌ها در زیر خیمه زندگی می‌کنند. در اقامتگاه‌های این کشور فعلاً جایی برای اسکان آن‌ها وجود ندارد.

هزاران متقاضی پناهندگی به شمول افغان ها در بلجیم بی سرپناه اند و در زیر خیمه ها زندگی می کنند چرا که در اقامتگاه ها جای کافی برای اسکان آنها وجود ندارد. بر اساس تخمین اداره اسکان پناهجویان بلجیم «Fedasil» حدود ۳۰۰۰ پناهجو که در جستجوی حفاظت اند در انتظار به دست آوردن یک اقامتگاه مناسب به سر می برند که بر طبق قوانین اروپا چنین حقی را دارند.

بر بنیاد معلومات مقامات اداره پناهندگان و افراد بدون تابعیت بلجیم، در سال ۲۰۲۲ تقریبا ۳۷۰۰۰ نفر در این کشور درخواست پناهندگی داده اند. این رقم در مقایسه با سال قبل از آن افزایش ۴۲ درصدی را نشان می دهد.

بنوا مانسی، سخنگوی آژانس مهاجرت بلجیم وضعیت متقاضیان پناهندگی را غیر قابل پذیرش توصیف کرده است. او به خبرگزاری آلمان گفته است که با در نظر داشت رقم فزاینده درخواست های پناهندگی در سال گذشته، ۳۳ هزار و ۵۰۰ جای برای اسکان پناهجویان در این کشور کافی نیست. علاوه بر این روند پناهندگی بسیار زمانبر شده است، به این دلیل متقاضیان پناهندگی به طور اوسط ۱۵ ماه در این اقامتگاه ها می مانند و جا برای متقاضیان جدید خالی نمی شود.

فریدون، یک پناهجوی افغان، در برابر یک اردوگاه که از خیمه ساخته شده است در مقابل مرکز ورود پناهجویان در بلجیم ایستاده است
فریدون، یک پناهجوی افغان، در برابر یک اردوگاه که از خیمه ساخته شده است در مقابل مرکز ورود پناهجویان در بلجیم ایستاده است

آلمان هم با شمار فزاینده تعداد پناهجویان مواجه است، اما در این کشور وقتی که یک پناهجو خود را به ادارات مربوطه معرفی می کند، نباید شب و روز خود را در روی سرک سپری کند.

در سال گذشته حدود ۲۰۱۸ هزار نفر در آلمان درخواست پناهندگی داده اند که افزایش ۴۷ درصدی را نسبت به سال قبلی اش نشان می دهد.

 

در همین زمینه