پولیس یونان از بازداشت یک گروه به ظن انتقال پناهجویان در موتر اطفائیه جعلی خبر می‌دهد
پولیس یونان از بازداشت یک گروه به ظن انتقال پناهجویان در موتر اطفائیه جعلی خبر می‌دهد

یونان از بازداشت گروهی در پیوند به انتقال مهاجران در موتر جعلی آتش نشانی خبر می‌دهد. گفته می‌شود که احتمالاً این گروه، از ماه اگست سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۵۰ نفر را در مرز میان ترکیه و یونان انتقال داده اند.

یک گروه به ظن قاچاق پناهجویان با استفاده از موتر جعلی اطفائیه در یونان بازداشت شد. اعضای این گروه مظنون اند که از ماه اگست سال ۲۰۲۲ به بعد بیش از ۱۵۰ نفر را از مرز مشترک میان ترکیه و یونان عبور داده و وارد خاک یونان کرده اند.

مقام‌ها گفته اند که این افراد یک واسطه نقلیه را به شکل موتر اطفائیه رنگ کرده بودند تا بتوانند به سادگی از کنترول بگذرند. 

مرتبط:وزیر مهاجرت یونان از کاهش شدید پناهجویان تازه وارد خبر می‌دهد

سخنگوی پولیس یونان گفت که قاچاقبران از این ترفند به خاطری استفاده کرده اند که واسطه نقلیه مربوط به ماموران آتش نشانی مورد کنترول متعدد پولیس در شاهراه شرق به غرب که ترکیه را با یونان وصل می‌کند، قرار نمی‌گیرد.

گفته می‌شود که هر مهاجر برای رسیدن به شهر بندری تسالونیکی تا ۴۰۰۰ یورو پرداخت می‌کردند. این افراد سپس تلاش می‌کردند که به کشورهای غرب اروپا برسند.

گارد ساحلی یونان چهار فرد مظنون به قاچاق انسان را بازداشت کرد

قاچاقبران انسان همواره تلاش می‌کنند که پناهجویان و مهاجران را از رودخانه اژه عبور دهند و وارد یونان نمایند. در صورت موفقیت، این افراد به گونه رسمی از سوی مقام‌های یونان ثبت نخواهند شد و آنان سعی می‌کنند که به کشورهای غرب اتحادیه اروپا بروند.


 

در همین زمینه