خشونت و فقر به ویرانی افغانستان منجر شده است/عکس: picture-alliance/AP Photo/A. Wali Sarhadi
خشونت و فقر به ویرانی افغانستان منجر شده است/عکس: picture-alliance/AP Photo/A. Wali Sarhadi

امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است که با وجود سرکوب حقوق زنان توسط طالبان، کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را متوقف نکنند.

خانم محمد روز سه شنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت حکومت ها باید به مالیه دهندگان شان توضیح دهند که چرا به کشوری که تا این حد در برابر زنان تبعیض قایل می شود، به دادن پول ادامه می دهند.

او که هفته گذشته در راس هیئتی به افغانستان سفر کرده بود، علاوه کرد که واقعیت تلخ این است که زنان و کودکان بدون کمک خارجی جان خواهند داد. او با تشریح نیازمندی به کمک های بشری گفت که دمای هوا در افغانستان به منفی ۳۰ درجه سانتی گرید رسیده و بسیاری مردم چیزی برای خوردن ندارند.

این مقام ملل متحد تاکید کرد که جامعه جهانی باید از راه های دیگری بر اسلام گرایان طالبان فشار آورد تا این گروه از تصمیم های تبعیض آمیز خود علیه زنان عقب نشینی کند و یا حداقل در مواردی استثنا قایل شود.

از زمانی که طالبان در اگست ۲۰۲۱ قدرت را تصرف کردند، افغانستان یگانه کشوری است که زنان آن از آموزش و تحصیل محروم اند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حاضر روی این فکر می کنند که آیا با وجود چنین محدودیت هایی، ادامه کمک های بشردوستانه به افغانستان ممکن است یا خیر.

انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه در دیدار با همتایان اروپایی اش در بروکسل موضع سختی گرفت. او گفت: «در صورتی که زنان نتوانند در نهادهای بین المللی کار کنند، کمک ها نیز نخواهد رسید. و ما به عنوان جامعه جهانی نمی توانیم در ممنوعیت کار زنان به آله دست طالبان تبدیل شویم.

 

در همین زمینه