در مجموع ۳۳۹ میلیون نفر به کمک‌های بشری در اشکال مختلف مانند مواد غذایی، آب، سرپناه و خدمات طبی وابسته اند. عکس: برگرفته از دویچه وله
در مجموع ۳۳۹ میلیون نفر به کمک‌های بشری در اشکال مختلف مانند مواد غذایی، آب، سرپناه و خدمات طبی وابسته اند. عکس: برگرفته از دویچه وله

سازمان جهانی صحت در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۲.۵۴ میلیارد دالر برای کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. در مجموع ۳۳۹ میلیون تن به کمک‌های بشری وابسته اند.

سازمان جهانی صحت برای سال روان میلادی ۲.۵۴ میلیارد دالر، معادل ۲.۳۴ میلیارد یورو برای فعالیت های بشردوستانه نیاز دارد.

تدروس ادهانوم گبریسوس، دبیرکل سازمان جهانی صحت روز دوشنبه در ژنو گفته است که با این پول درخواست شده از سوی سازمان جهانی صحت قرار است برای میلیون ها تن در حالات اضطراری صحی کمک رسانده شود.

در مجموع ۳۳۹ میلیون تن به کمک های بشری در اشکال مختلف مانند مواد غذایی، آب، سرپناه و خدمات طبی وابسته اند.

دبیر کل سازمان جهانی صحت گفته است که «انسان های بیشتری در مقایسه با گذشته در تهدید ابتلا به بیماری ها و گرسنگی قرار دارند و نیازمند کمک اند.» او افزوده: «جهان نمی‌تواند نظاره کند و امیدوار باشد که این بحران خودش حل شود.»

گبریسوس از پول دهندگان خواست که سخاوتمند باشند و سازمان جهانی صحت را برای نجات زندگی مردم حمایت کنند. به گفته او، سازمان جهانی صحت در حال حاضر با شمار بی سابقه ای از بحران ها درگیر است.

در مجموع ۵۴ بحران مانند جاری شدن سیلاب ویرانگر در پاکستان، گرسنگی در منطقه ساحل و شاخ افریقا، جنگ در اوکرایین و تاثیرات صحی منازعات در یمن، افغانستان، سوریه و اتیوپیا وجود دارد.

در کنار آن سازمان جهانی صحت مصروف مقابله با پاندمی کرونا و تحت کنترول درآوردن شیوع سرخکان، کولرا یا وبا و دیگر بیماری های مرگبار نیز می‌باشد.

سازمان جهانی صحت چندی پیش در گزارشی آمار تکان دهنده ای را در مورد مشکلات صحی در افغانستان منتشر کرد. به گفته این سازمان مردم افغانستان با مشکلات صحی دست و گریبان اند و در حدود ۱۸/۱ میلیون تن در این کشور به خدمات صحی نیاز دارند.

پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان در نیمه اگست سال ۲۰۲۱، سازمان جهانی صحت از فروپاشی نظام صحی در این کشور هشدار داد و خواستار توجه و کمک بیشتر جامعه جهانی در این زمینه شد. این در حالی است که با قطع کمک های جامعه جهانی به افغانستان، هزاران مرکز صحی در این کشور مسدود شده اند.

بسته بودن مراکز صحی و کمبود داکتر و قابله بر وخامت وضعیت صحی زنان حامله و کودکان خوردسال خصوصاً در مناطق روستایی و دورافتاده افغانستان افزوده است.


 

 

در همین زمینه