گروهی از مهاجران در دنمارک. عکس از پیکچر الیانس
گروهی از مهاجران در دنمارک. عکس از پیکچر الیانس

کمیته مهاجرت دنمارک اعلام کرده که یک زن افغان و دخترش فقط به خاطر جنسیت شان از این کشور پناهندگی دریافت کرده اند. این یک پرونده تاریخی در زمینه ارائه حق اقامت در این کشور است.

این اداره دنمارک روز جمعه گفت که در پی تصمیمی که در اوایل هفته اتخاذ شد، سیاست مهاجرتی این کشور عضو اتحادیه اروپا برای زنان و دختران افغان تغییر کرده است.

زنان پناهجو از افغانستان در دنمارک به این دلیل قبول می‌شوند که وضع زنان و دختران در وطن شان تحت حاکمیت طالبان به شدت بدتر شده و در صورت بازگشت به آنجا، حقوق بشری شان نقض می‌گردد.

طالبان پس از آنکه در ماه اگست سال ۲۰۲۱ قدرت را دوباره به دست گرفتند، حقوق زنان و دختران را به شدت نقض کرده اند و حتی مراکز آموزشی را نیز به روی آنان بسته اند.

کمیته مهاجرت دنمارک این وضع را دلیلی کافی برای دریافت پناهندگی خوانده است.

اولین کسانی که طبق مقررات جدید واجد شرایط دانسته شده و پناهندگی دریافت کردند، یک زن افغان و دختر زیر سن قانونی اش بودند که در سال ۲۰۱۸ وارد دانمارک شدند.

براساس اطلاعات این اداره، این زن افغان از کودکی در ایران زندگی می‌کرده و به دلایلی از سوی مردان خانواده اش تهدید به مرگ شده بود.

بر اساس درخواست پناهندگی این زن، در صورت بازگشت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، وی را مجازات اعدام تهدید می‌کند.

کمیته پناهندگان دنمارک یک نهاد دولتی است که تابع وزارت مهاجرت و ادغام این کشور می‌باشد. این نهاد، تصمیمات نهایی را در مورد وضعیت پناهندگی و اجازه اقامت پناهجویان و مهاجران اتخاذ می‌کند.

دنمارک اخیرا اعلام کرده بود که به زنان و دختران افغان به خاطر وضع کشورشان تحت حاکمیت طالبان پناهندگی می‌دهد؛ به این معنی که جنسیت شان دلیل کافی برای دریافت حفاظت از این کشور می‌باشد.

 

 

در همین زمینه