نظارت نیرو های ترکیه در مرز بین ایران و ترکیه. عکس: پکچرالیانس
نظارت نیرو های ترکیه در مرز بین ایران و ترکیه. عکس: پکچرالیانس

نیروهای امنیتی ترکیه روز جمعه گذشته ده ها مهاجر را که در یک کامیون سوار بودند، در نزدیک مرز با ایران بازداشت کردند. مقامات گفته اند که افراد بازداشت شده اتباع افغانستان هستند.

به گزارش رسانه اناتولی مقامات محلی استان اگره در شرق ترکیه روز جمعه گذشته سوم فبروری، با انتشار بیانیه ای نوشتند که نیروهای امنیتی این کشور ۶۷ مهاجر بدون مدرک را در منطقه دوغوبایزید بازداشت کردند.

در این بیانیه آمده است که نیروهای گشت زنی ترکیه یک کامیون حامل مهاجران غیرقانونی را در منطقه دوغوبایزید در نزدیک مرز ایران متوقف کردند. در این کامیون ۶۷ پناهجو حضور داشتند که همه شهروندان افغانستان هستند.

به نوشته این روزنامه، نیروهای امنیتی ترکیه دو تن را نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت و تحویل مقامات قضایی کرده اند. افزوده شده است که افغان های بازداشت شده از ترکیه اخراج شده اند.

ادامه اخراج مهاجران افغان

پس ازبه قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، صدها هزار افغان به کشورهای همسایه از جمله ترکیه مهاجرت شدند. در این حال، روند اخراج مهاجران افغان از ترکیه شدت یافته است. علاوه بر این، تدابیر امنیتی در مرز با ایران نیز افزایش یافته و به همین دلیل از عبور بسیاری از مهاجران به ترکیه جلوگیری می‌شود.

در همین مورد: عبور از مرزهای ترکیه و یونان «بازی با مرگ و زندگی» است

بر اساس آمار رسمی، ترکیه در سال گذشته ۶۶ هزار و ۵۳۴ پناهجوی افغان را از خاک خود اخراج کرد که از این تعداد ۴۴ هزار و۴۳۳ تن با ۲۳۴ پرواز چارتر و ۲۲ هزار و ۱۰۱ تن با هواپیماهای عادی به افغانستان فرستاده شدند. مقامات ترکیه آن را "بزرگترین اخراج در تاریخ" این کشور خوانده اند.

مرتبط: ایران بیش از چهار هزار مهاجر افغان را به افغانستان بازگرداند

در ۱۸ نوامبر سال ۲۰۲۲، دیده بان حقوق بشر در گزارشی نوشت که از اگست سال ۲۰۲۱، ترکیه به دستور ایران، پناهجویان افغان را به اجبار به افغانستان می‌فرستد.

در این گزارش آمده است که به پناهجویان افغان در ترکیه فرصت درخواست حمایت بین المللی داده نمی‌شود.

 

در همین زمینه