واقعیت نشان می‌دهد که کودکان بدون سرپرست در جریان رشد خویش رنج می‌برند، یونیسف، UN026343، جیلبرستوت VI
واقعیت نشان می‌دهد که کودکان بدون سرپرست در جریان رشد خویش رنج می‌برند، یونیسف، UN026343، جیلبرستوت VI

سازمان بین المللی نجات کودکان می‌گوید که با اطفال پناهجو از کشورهای مختلف، برخورد یکسان صورت نمی‌گیرد. این سازمان بین المللی مدعی است که نسبت به پناهجویان زیرسن از کشورهای دیگر، کودکان اوکرایینی در شرایط بهتر قرار داردند.

«سیف د چلدرن» یا سازمان بین المللی نجات کودکان، روز سه شنبه در برلین پایتخت آلمان گزارشی را در مورد وضعیت کودکان پناهجو زیر نام "امنیت برای برخی" ارائه کرده است. در بخشی از گزارش این نهاد آمده است: «هرچند خانواده هایی اوکرایینی که از جنگ در کشورشان فرار می‌کنند، می‌توانند به طور قانونی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شوند و از حمایت همه جانبه برخوردار گردند، پناهجویان از سایر کشورهای دیگر، در راه رسیدن به اتحادیه اروپا عدم پذیرش و خشونت را تجربه می کنند.»

این موسسه خیریه کودکان خواسته است تا "از برخوردی که با پناهجویان اوکرایینی می‌شود به عنوان برخورد معیاری برای یک سیاست مهاجرتی جدید استفاده شود."

نگرانی از وضعیت کودکان مهاجر در یونان

به گفته این سازمان، اتحادیه اروپا با سیاست «عدم پذیرش و بازدارندگی اش»، می‌پذیرد که مردم در حال فرار از طریق مسیر مدیترانه جان خود را از دست می‌دهند. با اشاره به ارقام آژانس پناهندگی سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۱۹ تاکنون حداقل ۸۰۰۰ پناهجو کشته یا مفقود شده اند.

کودک مهاجر افغان: کاش راه مهاجرت را در پیش نمی‌گرفتم

این سازمان تأکید می‌کند: «این بدان معناست، از هر ۵۰ نفری که از مسیر مدیترانه برای رسیدن به اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند، به دلیل سیاست بازدارندگی اتحادیه اروپا، یک نفر جان خود را از دست می‌دهد.»

 در اجلاس اتحادیه اروپا در هفته گذشته، سران کشورها و حکومت‌ها از تشدید سیاست های پناهندگی و مهاجرت و همچنان گسترش حصارهای مرزی در سرحدات خارجی اتحادیه اروپا به منظور کاهش رقم مهاجران غیرقانونی به این اتحادیه صحبت کردند.          

 

در همین زمینه