فقر در افغانستان با گذشت هر روز گسترده تر می‌شود
فقر در افغانستان با گذشت هر روز گسترده تر می‌شود

گروه بین‌المللی بحران در گزارش تازه‌ای از جامعه جهانی خواسته است تا در برابر عملکردهای طالبان دست به قطع کمک‌ها نزند، زیرا چنین اقدامی رنج دختران و زنان افغان را عمیق‌تر می‌کند.

این سازمان با نشر گزارش تازه ای گفته است که محدودیت ها علیه زنان بحران افغانستان را عمیق تر می کند. در این گزارش آمده است که هیچ راه حل مناسبی برای حمایت از حقوق زنان و کمک به میلیون ها افغان که در حاکمیت طالبان رنج می کشند وجود ندارد.

این سازمان به کشورهای کمک کننده توصیه کرده که به کمک های بشری برای مردم افغانستان ادامه دهند. گزارش تاکید کرده که درخواست ۴.۶ میلیون دالری سازمان ملل برای رسیدگی به بحران افغانستان بزرگترین تقاضای کمک بشردوستانه نسبت به هر کشور دیگر جهان است.

در این گزارش آمده است که کمک کنندگان اجازه انعطاف پذیری را برای سازمان های مددرسان بدهند و از انتخاب سخت آنان در گزینش کارمندان ساحه ای حمایت نمایند. گزارش گفته وقتی کارمندان نهادهای مددرسان در هنگام فعالیت با مداخله های طالبان مواجه می شوند، در صورت ضرورت فعالیت شان را متوقف کنند.

گروه بین المللی بحران به تمرکز بر تغییرات درازمدت اجتماعی تاکید کرده و گفته است محدودیت های طالبان علیه زنان نباید سبب اقدام هایی شود که رنج زنان و دختران بیشتر کند. در عوض کمک کنندگان باید استراتژی ای را در پیش گیرند که هدف آن فراگیری بیشتر و تقویت جامعه باز در درازمدت باشد.

گروه بین المللی بحران گفته است که سیاست غرب در جهت مخالف در حرکت است. در گزارش آمده که کمک کنندگان با توجه به بحران های دیگر در جهان، تمایل چندانی برای پاسخدهی به درخواست ملل متحد و برنامه های توسعه ای ندارند.

نگرانی از نرسیدن کمک به میلیون ها افغان نیازمند

گزارش گفته است که رفتار طالبان خطر قطع فوری کمک های بین المللی را بیشتر کرده که سبب آسیب عمیق به میلیون افغان خواهد شد. گزارش تاکید کرده که پالیسی سازان غرب باید برای حمایت از زنان و دختران افغان ایستاد شوند.

پس از رسیدن مجدد طالبان به قدرت، وضعیت اقتصادی مردم بیشتر از پیش بدتر شده است
پس از رسیدن مجدد طالبان به قدرت، وضعیت اقتصادی مردم بیشتر از پیش بدتر شده است

گروه بین المللی بحران گفته است گام های عملی که زنان افغان از آن نفع ببرند و زندگی آن ها را به طور ملموس بهبود ببخشد، به مراتب بهتر از عصبانی شدن در برابر رفتارهای اشتباه طالبان است.

گزارش گفته است در صورتی که جهان بتواند راهی پیدا کند که سبب حرکت افغانستان به سمت بهبود شود، این امر تبلیغات طالبان را تضعیف خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که محدودیت علیه زنان از نخستین روزهای برگشت دوباره طالبان به قدرت آغاز شد. در واکنش به این محدودیت ها کشورهای غربی تحریم هایی را بر این گروه وضع کردند. این تحریم ها سبب کوچک شدن ۲۰ درصدی اقتصاد افغانستان در چند ماه شد و منجر به گرسنگی غیرقابل پیشبینی در سراسر این کشور گردید.

ناامیدی و عدم اطمینان

گزارش گفته است با آنکه طالبان در جنوری ۲۰۲۲ در کنفرانس ناروی بازگشایی مکاتب برای همه دختران را وعده دادند، ولی در ماه مارچ ۲۰۲۲ رهبر طالبان کابینه این گروه را به قندهار فراخواند و برنامه بازگشایی مکتب های دخترانه را لغو کرد. این تصمیم رهبر طالبان برای مقامات غربی ناامید کننده بود ولی آن ها به این امیدوار بودند که ممکن طالبان از تصمیم عقب نشینی کنند.

در گزارش آمده است که رهبر طالبان در نوامبر ۲۰۲۲ بر سیاست های سختگیرانه خود تاکید کرد و در نتیجه طالبان زنان را از رفتن به پارک ها، کلپ های ورزشی و حمام ها منع کردند. براساس این گزارش طالبان همچنین «مجازات های ظالمانه شلاق زدن در محضر عام» را دوباره اجرا کردند.

برگرفته از رسانه همکار ما (دویچه وله)

 

در همین زمینه