AP - Orestis Panagiotou | شماری از پناه‌جویان زیر سن و بدون همراه در یکی از اردوگاه‌های مهاجران در یونان. ۱۵ آوریل ۲۰۲۲
AP - Orestis Panagiotou | شماری از پناه‌جویان زیر سن و بدون همراه در یکی از اردوگاه‌های مهاجران در یونان. ۱۵ آوریل ۲۰۲۲

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا اعلام کرده که در سال ۲۰۲۲، دستکم ۴۳ هزار پناه‌جوی زیر سن و بدون همراه در کشورهای اروپایی، درخواست پناهندگی داده‌اند که بیشتر این پناه‌جویان زیر سن و بدون همراه، از سوریه و افغانستان هستند.

آمارها نشان می‌دهد که از ۲۰۱۵ بدین‌سو، در سال ۲۰۲۲ شمار پناه‌جویان زیر سن بدون همراه در اروپا به بالاترین سطح خود رسیده است.

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در گزارشی گفته که تنها در ماه نوامبر ۲۰۲۲، دستکم ۴۲۶۰ پناه‌جوی زیر سن و بدون همراه در کشورهای اروپایی، درخواست پناهندگی داده‌اند که از این میان بیش از ۱۵۸۵ تن‌شان از افغانستان و ۱۳۳۵ تن‌شان از سوریه هستند.

آلمان، اتریش، هالند، بلژیک و بلغاریا به ترتیب کشورهایی هستند که بیشترین درخواست پناهندگی این پناه‌جویان زیر سن بدون همراه را دریافت کرده‌اند.

 در کنار این، آمارهای آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که نسبت به چند سال پسین، اتحادیه اروپا بیشترین درخواست پناهندگی از سوی شهروندان غیراروپایی را در سال ۲۰۲۲ داشته است.

برداشته شدن محدودیت‌های کوید۱۹ و نیز تداوم جنگ در برخی از کشورها عامل اصلی افزایش درخواست پناهندگی در این قاره گفته شده است.

پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در ۲۰۲۱، میزان مهاجرت شهروندان افغانستان به شدت افزایش یافت و هزاران تن از طریق عملیات نجات و نیز دریافت ویزای بشردوستانه، در کشورهای اروپایی و سایر کشورها، درخواست پناهندگی دادند.

باتوجه به دشواری‌های اقتصادی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، تداوم ترور و شکنجه و نیز بحران اسنانی موجود در این کشور، روند مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان به سوی کشورهای پیشرفته هم‌چنان ادامه دارد.


نویسنده مطلب: زکریا حسنی

 

در همین زمینه