انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو
انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو

دبیرکل سازمان ملل متحد با افتتاح نشست شورای حقوق بشر این سازمان مصرانه از جهان خواست که کرامت انسانی و سایر حقوق بشری انسان‌ها را رعایت کنند.

انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو را با هشدارهای فوری و درخواست های اکید آغاز کرد. او گفت که اعلامیه جهانی حقوق بشر هرچند امسال هفتاد و پنجمین سالروزش را جشن می گیرد، اما تحت حمله و تعرض قرار دارد.

گوترش در شروع این نشست در ژنو گفت: «این (اعلامیه) مورد سوء استفاده و بدرفتاری قرار می گیرد، برای اهداف سیاسی به کار می رود و اغلب توسط عین افراد نادیده گرفته می شود.» او تاکید کرد که جهان باید با این وضعیت مقابله کند.

انتونیو گوترش، دبیر کل ملل متحد از حکومت ها و تمامی مردم درخواست کرد: «ما باید این اعلامیه را تقویت کنیم و از اجرای کامل آن برای مقابله با چالش های امروز و فردا اطمینان حاصل کنیم.»

او گفته است که جهان پر از بحران ها و منازعه ها به جای پیشرفت ها، برگشت به عقب را تجربه می کند. به گفته او فقر و گرسنگی افزایش یافته و با توجه به شکاف رو به افزایش بین فقرا و ثروتمندان، انسجام اجتماعی و اعتماد در حال کمرنگ شدن است.

خشونت جنسی، بدرفتاری با زندانیان، ربودن غیرنظامیان

گوترش در این ارتباط به خصوص نقض حقوق بشر توسط روسیه در اوکرایین را به شدت محکوم کرد. او گفت که جنگ تهاجمی روسیه منجر به شدیدترین نقض حقوق بشر در عصر امروزی شده است. گوترش گفته است که کمیسار عالی حقوق بشرسازمان ملل متحد ده ها مورد از خشونت جنسی را ثبت کرده است. او از نقض جدی قوانین بشردوستانه مانند بدرفتاری با اسرای جنگی گزارش داد. علاوه بر این او گفت که مردم ملکی ربوده شده اند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شد. حقوقی که هر انسان بدون در نظر داشت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا سایر عقاید، جایگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، تولد یا موقعیت های دیگر از آن برخوردار باشد، در ۳۰ ماده این اعلامیه تسجیل شده است. این اعلامیه با این جمله شروع می شود که «همه انسان ها آزاد به دنیا می آیند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر اند.»

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه