شهرداری منطقه پل مولین و کناره آندریو را با سنگ‌های بزرگ پرُ کردند، اول مارچ ۲۰۲۳. عکس از سازمان  کاله فود کولکتیو
شهرداری منطقه پل مولین و کناره آندریو را با سنگ‌های بزرگ پرُ کردند، اول مارچ ۲۰۲۳. عکس از سازمان کاله فود کولکتیو

شهرداری کاله یک محل تجمع مهاجران در مرکز شهر را با صخره سنگ پوشاند تا مانع ایجاد کمپ مهاجران در این منطقه شود. شماری از مهاجران بدون سرپناه در این محل از کمک‌های سازمان‌های خیریه مستفید می‌شدند یا شبانه زیر پل می‌خوابیدند.

کلوه منیان، کارمند رضاکار سازمان کاله فود کولکتیو (توزیع غذا به مهاجران) به مهاجر نیوز گفت که روز چهارشنبه ۱ فبروری «با تعجب» متوجه شده است که کارمندان شهرداری منطقه پل مولین و کناره آندریو را با سنگ‌های بزرگ پرُ کرده‌اند.

به گفته این فعال رضاکار، سازمان کاله فود کولکتیو در منطقه یاد شده یک مرکز استفاده از آب را برای مهاجران مرکز شهر ایجاد کرده ‌بود و روزانه «حدود ۳۰ تن» از این مرکز استفاده می‌کردند. روزهای شنبه و یک شنبه نیز، سازمان، در این محل به مهاجران غذا توزیع می‌کرد.

کلوه مینیان گفت: «صخره‌های کوچک راه ورود موتر‌ها به کناره کانال را مسدود کرده است. مرکز آب مورد استفاده مهاجران هنوز هم در این منطقه وجود دارد اما نمیتوان آن را با آب پر کرد.»


تعدادی از مهاجران که در جریان «عملیات روزانه تخلیه» کمپ‌ها در جاهای دیگر بی سرپناه می‌شوند شب‌ها در زیر پل مولیان یا پل‌های دیگر می‌خوابند یا «از باد و باران به آن‌جا پناه می‌برند.»

شهرداری کاله در مورد پرُ کردن این منطقه با صخره‌های کوچک به پرسش‌های مهاجر نیوز پاسخ نداد.

اقدام تازه هنگامی صورت گرفته که هوای سرد زمستان مهاجران بی‌سرپناه را با دشواری روبرو کرده است. به گفته کلوه مینیان «یک روز پیشتر در کاله برف می‌بارید» و سازمان‌ها از شهرداری درخواست کردند «برنامه مقابله با سرمای بزرگ را فعال کند» اما این درخواست بی‌نتیجه ماند. شهرداری تنها یک بس اضافی را برای انتقال مهاجران به مرکز بررسی و تثبیت وضعیت (CAES) فعال کرد.

تعدادی از مهاجران مرکز شهر کاله، شب‌ها در زیر پل مولیان یا پل‌های دیگر می‌خوابند یا از باد و باران به آن‌جا پناه می‌برند، ۱ مارچ ۲۰۲۳. عکس از سازمان فود کولیکتیو
تعدادی از مهاجران مرکز شهر کاله، شب‌ها در زیر پل مولیان یا پل‌های دیگر می‌خوابند یا از باد و باران به آن‌جا پناه می‌برند، ۱ مارچ ۲۰۲۳. عکس از سازمان فود کولیکتیو

این بار نخست نیست که شهرداری کاله به چنین اقدامی دست می‌زند. در سپتمبر سال گذشته نیز مسئولان کناره‌های دانیوب و لاموز در نزدیکی ایستگاه قطار را با چندین تن سنگ پرُ کرده بودند. ناتاشا بوشار، شهردار کاله گفته بود که این اقدام ۴۵ هزار یورو هزینه داشته است. او گفته بود «برای جلوگیری از ایجاد کمپ‌های خودسرانه و مزاحم در مرکز شهر» و مبارزه علیه «احساس ناامنی» و‌«نبود بهداشت» چنین اقدامی ضروری بوده است.

شهرداری بعدتر در اکتوبر ۲۰۲۲ نیز میدان ناروی را که محل توزیع غذا برای مهاجران بود با سنگ پر کرد.

پولین، از سازمان دیدبان حقوق بشر به مهاجر نیوز گفت که دولت ادعا می‌کند مهاجران «قیمت تمام می‌شوند» اما «ریاکارانه» مبالغ هنگفتی را «برای جلوگیری از استقرار آن‌ها و ممانعت در راه فعالیت‌های سازمان‌های خیریه» مصرف می‌کند. 

 

در همین زمینه