مهاجران در سواحل شهر جرجيس تونس / عکس از دانا البوز /مهاجرنيوز
مهاجران در سواحل شهر جرجيس تونس / عکس از دانا البوز /مهاجرنيوز

حداقل ۱۴ مهاجر در سواحل تونس در اثر یک سانحه قایق جان باختتند. ۵۴ مهاجر دیگر به قول گارد ملی در نزدیکی شهر صفاقس تونس نجات یافتند.

این مهاجران به قول مقامات از کشورهای جنوب صحرایی افریقا بوداند. همچنین پنج شنبه شب هم صدها  پناهجویان  دیگر در سواحل تونس از خطر غرق شدن نجات یافتند. بسیاری از مهاجران می خواهند تونس را ترک کنند.

رئیس جمهور قیس سعید در ماه فبروری خواستار اقدامات شدیدتر علیه پناهجویان شد. او مهاجران از کشورهای جنوب صحرای افریقا را متهم به خشونت و جنایت در تونس می کند. همچنین نیروهای امنیتی متعاقباً صدها نفر را دستگیر کردند و بررسی می کنند که آیا آنها به طور قانونی در کشور هستند یا خیر. در تونس خشونت ها و حملات نژادپرستانه افزایش یافته است.

تونس به عنوان یک کشور ترانزیتی مهم برای مهاجران به سمت اروپا به شمار می رود. بسیاری از افرادی که با قایق به ایتالیا می رسند، از تونس حرکت کرده می باشند. درجزیره لامپدوسا ایتالیا در جریان ۲۴ ساعت حدود ۱۳۵۰ مهاجر با قایق وارد شده اند.

این سفر با قایق های فرسوده اغلب نهایت خطرناک و منجر به مرگ مهاجران می شود.

 

در همین زمینه