سالانه، هزاران زن در فرانسه درخواست پناهندگی می‌کنند تا خود یا دختران شان را از تهدید ختنه زنانه حفاظت کنند. گرافیک: اگات تروشون بارت/ فرانس ۲۴
سالانه، هزاران زن در فرانسه درخواست پناهندگی می‌کنند تا خود یا دختران شان را از تهدید ختنه زنانه حفاظت کنند. گرافیک: اگات تروشون بارت/ فرانس ۲۴

بر مبنای قوانین فرانسه، زنان و دخترانی که زیر تهدید ختنه زنانه در کشورهای شان قرار دارند می‌توانند پناهندگی به دست بیاورند. در این رابطه روند پناهندگی ویژگی‌هایی دارد که از جمله برای دختران نوجوان تصدیق یک داکتر ضروری است. مهاجر نیوز توضیح می‌دهد.

مریم، مادر پنج فرزند، ساحل عاج را به این دلیل ترک کرد که هراس داشت مبادا دخترش قربانی ختنه زنانه شود. او به فرانسه آمده تا برای دخترش حفاظت درخواست کند. مریم توضیح می‌دهد که بعد از این که دخترش یک ساله شد، خانواده شوهرش او را تحت فشار گرفتند تا دخترش را ختنه کند. او می‌گوید: «وقتی دخترک سه ساله شد، مجبور شدیم فرار کنیم. در خانواده شوهرم دختر باید حتما قبل از پایان سه سالگی ختنه شود.» 

همانند مریم، سالانه، هزاران زن در فرانسه درخواست پناهندگی می‌کنند تا خود یا دختران شان را از تهدید ختنه زنانه حفاظت کنند. ختنه زنانه،‌ مانند سایر اقدامات برای مثله کردن یا قطع اندام‌های جنسی زنان،‌ در فرانسه جرم محسوب می‌شود و مجازات زندان به دنبال دارد. 

موارد مختلف درخواست پناهندگی برای ختنه زنانه

از سال ۲۰۱۲ به این سو، شورای دولتی (دادگاه عالی ) فرانسه به گونه رسمی پدیرفته است افرادی که از تهدید ختنه زنانه در کشورهای شان فرار می‌کنند می‌توانند بر اساس مواد کنوانسیون ژنیو ۱۹۵۱، در فرانسه حفاظت به دست بیاورند.

انالو کلن شمیت، مسئول بخش مبارزه با خشونت علیه زنان در اداره پناهندگی فرانسه (OFPRA) می‌گوید که این اداره با موارد مختلفی که با ختنه زنان ارتباط می‌گیرد روبرو است: «در بیشتر موارد دختران تولد شده در کشور مبداء، در مسیر مهاجرت یا در فرانسه که مادر (ختنه شده یا نه) یا پدرو مادرش را همراهی می‌کند درخواست پناهندگی می‌کنند. 

«ما موارد زنانی را هم داریم که ختنه نه شده‌اند، اما بعد از یک ازدواج مثلأ اجباری، زن مجبور به فرار می‌شود زیرا شوهر درمی‌یابد که زنش ختنه نشده است.  

«در یک مورد دیگر هم زنانی که جراحی ترمیمی را سپری کرده‌اند و در فرانسه درخواست پناهندگی می‌کنند درخواست شان مورد بررسی دوباره قرار بگیرد. آنان هراس دارند که در صورت اخراج، مبادا بار دیگر ختنه شوند.» 

و بالاخره در مواردی هم اداره پناهندگی فرانسه با دختران نوجوانی روبروست که از کشور شان فرار کرده‌اند. 

تصدیق طبی برای پناهجوی زن 

در بیشتر موارد، مادر یا پدر‌و‌مادر هردو، برای دختر شان درخواست پناهندگی می‌کنند و در مصاحبه توضیح می‌دهند. برای درخواست پناهندگی برای دختران زیرسن، ختنه شده یا نه، تصدیق طبی ضروری است. این تصدیق از مراکز صحی مربوطه صادر و به مادر‌و‌پدر دختر داده می‌شود. 

اداره پناهندگی فرانسه، اوفپرا، به گونه استثنایی،‌ هزینه معاینات صحی مربوط به تصدیق نامه را می‌پردازد. دختران زیرسن از سوی داکتران کارآزموده در عرصه جنسی معاینه می‌شوند و این مساله برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. تصدیق طبی برای زنان پناهجو ضروری نیست اما اگر خود آن‌ها خواسته باشند می‌توانند از داکتر مورد نظر شان این تصدیق را به دست بیاورند. 

کارمند اداره پناهندگی با پناهجومصاحبه می‌کند. او تلاش می‌ورزد بیشترین جزئیات ممکن درباره احتمال خطر یا تهدید پناهجو را بررسی کند. گرافیک: اگات تورشون بارت/ فرانس ۲۴
کارمند اداره پناهندگی با پناهجومصاحبه می‌کند. او تلاش می‌ورزد بیشترین جزئیات ممکن درباره احتمال خطر یا تهدید پناهجو را بررسی کند. گرافیک: اگات تورشون بارت/ فرانس ۲۴

مسئولیت پدر و مادر در حفاظت از دختران زیرسن پناهنده

در ادامه روند، یک تن از کارمندان اداره پناهندگی با پناهجومصاحبه می‌کند. انالو کلن شمیت می‌گوید که در این مصاحبه تلاش می‌شود بیشترین جزئیات ممکن درباره احتمال خطر یا تهدید پناهجو بررسی شود. بیشتر پرسش‌ها در این روند به علایق و روابط خانوادگی، خویشاوندی و محیط خانوادگی پناهجو مربوط است. کار مند اوفپرا در این پرسش‌ها، پیشینه ختنه در خانواده و محیط اجتماعی یا ریشه‌های روستایی یا شهری پناهجو را بررسی می‌کند: «همیشه یک رشته از نشانه‌های متعدد وجود دارد و هرگز نمیتوان به یک توضیح بسنده کرد.» 

بر اساس قوانین فرانسه، اگر اوفپرا به یک دختر زیرسن پناهندگی بدهد، مادر یا پدرومادرش هردو کارت اقامت «زندگی خصوصی و خانوادگی» دریافت می‌کنند. 

پناهنده زیرسن، هر پنج سال یک بار تحت معاینات صحی و طبی قرار می‌گیرد تا بررسی شود که در جریان اقامتش در فرانسه، هنگام رخصتی‌ در خارج، یا در دوران دید و بازدیدهای خانوادگی، محرمانه تحت جراحی اندام‌های جنسی قرار نگرفته باشد. مسئولیت حفاظت او به دوش پدر‌و‌مادر است. در صورتی که کودک پناهنده در فرانسه، تحت جراحی مخفیانه اندام‌های جنسی قرار بگیرد، پدرو مادرش محکوم به پرداخت جریمه و زندان خواهند شد. 

مریم، مادر ساحل عاجی، نتوانسته از اوفپرا و سپس محکمه ملی پناهندگی فرانسه برای دخترش پناهندگی بگیرد. او معتقد است که نتوانسته مشکل دخترش را به خوبی توضیح بدهد. 

زنان قربانی اطلاعات نادرست

لوانا باربو، وکیل امور اداری و حقوق خارجی‌ها در پاریس می‌گوید که در بیشتر موارد، رد درخواست پناهندگی به دلیل تهدید ختنه زنانه، از عدم آمادگی زنان و دختران در مصاحبه سر چشمه می‌گیرد. به گفته این وکیل مدافع، در بسیاری موارد « افرادی از گروههای سازماندهی شده به زنان سناریوهایی را دیکته می‌کنند، در حالی که داستان واقعی این زنان می‌تواند زمینه پناهندگی را برای شان فراهم کند.» 

برخی از زنان هم نیاز دارند به آنها کمک شود تا بدانند روی کدام جزئيات با اهمیت تمرکز کنند.» برای زنانی که منزوی هستند و دست شان از همه جا کوتاه است، دشواری از لحظه‌ای آغاز می شود که درخواست پناهندگی را از اداره پولیس می‌گیرند. آن‌ها زبان فرانسوی را نمیدانند و در صورت نداشتن مسکن، نمی‌توانند درخواست خود را به صورت موثر آماده کنند. 

به گفته لوانا باربو، فضای محکمه ملی پناهندگی معمولأ از نوعی حسن نیت با زنان حکایت دارد اما در کنار آن، برخی کارمندان پرسش‌هایی خصوصی زیادی را در مورد مسیر مهاجرت این افراد تا فرانسه مطرح می‌کنند. 

یک زن می‌تواند رفتار بسیار خوبی با خانواده شوهرش داشته باشد اما به محض مطرح شدن مساله ختنه دختران، روابط آن‌ها پیچیده و دشمنانه می‌شود. 

در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۰۰۰ دختر زیرسن در فرانسه به دلیل ختنه زنانه پناهندگی گرفته‌اند. بنابر گزارش‌ها، در دوره بحران کووید-۱۹، ختنه زنان و دختران در بسیاری از کشورها رواج بیشتری یافته است. 

سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰ برآورد کرده است که حدود ۲ میلیون دختر جوان تا سال ۲۰۳۰ قربانی ختنه زنانه خواهند شد. 

 

در همین زمینه