یک قایق مهاجران در حال عبور از کانال مانش. عکس از @premarmanche
یک قایق مهاجران در حال عبور از کانال مانش. عکس از @premarmanche

پولیس بریتانیا یک فرد دیگر را در رابط با تلاش ناکام برای قاچاق مهاجران به این کشور بازداشت کرد. به گفته مقام‌ها قرار بود دادگاه این فرد روز پنجشنبه برگزار شود.

اداره مبارزه با جرایم بریتانیا روز پنجشنبه خبر داد که یک مرد ۴۴ چهارساله به اتهام کمک به ورود غیرقانونی مهاجران به بریتانیا دستگر شده است.

فرد یاد شده روز چهارشنبه در لودبروگ در چارچوب تحقیقات پولیس علیه یک شبکه چند نفری سازماندهی قاچاق مهاجران دستگیر شد. او قبلأ در لانکستر زندگی می‌کرد.

پولیس بریتانیا در اوایل ماه مارچ اعلام کرده بود که چهار تن را به اتهام تلاش ناکام برای قاچاق مهاجران از طریق کانال مانش به این کشور دستگیر کرده است. 

 این افراد متهم شده بودند که در تلاش ناکام برای برای انتقال ۱۰ مهاجر از سواحل بلژیک به بریتانیا دست داشته‌اند. پولیس بلژیک در ماه اکتوبر سال گذشته کشتی حامل این مهاجران را هنگام حرکت به سوی بریتانیا متوقف کرد.

قرار است دادگاه چهار فرد دستگیر شده روز ۲۹ مارچ نوتینگهام برگزار گردد.

اداره مبارزه با جرایم بریتانیا می‌گوید تحقیقات برای دستگیری افرادی که به انتقال مهاجران به بریتانیا مظنون هستند ادامه دارد. 

 

در همین زمینه