نظارت نیرو های ترکی در مرز بین ایران و ترکیه شدت گرفته است
نظارت نیرو های ترکی در مرز بین ایران و ترکیه شدت گرفته است

اداره مهاجرت ترکیه اعلام کرد که هفته گذشته ۲۰۱۸ مهاجر بدون مدرک را از این کشور اخراج کرده است. ۵۹۸ تن از اخراج شدگان مهاجران افغان بودند.

در خبرنامه‌ای که روز شنبه گذشته از سوی اداره عمومی مهاجرت ترکیه منتشر شد گفته شده که در هفته ۱۷ تا ۲۳ مارچ حدود ۲۵۲۷ مهاجر غیرقانونی در نقاط مختلف دستگیر شده‌اند.

بر بنیاد خبرنامه شمار مهاجران اخراج شده از آغاز سال روان تا کنون به ۲۴۲۸۷ تن رسیده است

.مقام‌های ترکیه در نظر دارند به زودی ۱۷۱۹۴ مهاجر دیگر را از این کشور اخراج کنند.

ترکیه از سال گذشته به این سو، کنترول در مرزهای خود با ایران و سیاست اخراج مهاجران به کشورهای مبدا را تشدید کرده است. در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۲۱ هزار مهاجر از ترکیه اخراج شدند. از این رقم بیش از ۶۶ هزار و ۵۰۰ تن مهاجران افغان بودند. مقام‌های ترکیه این مهاجران را در پروازهای چارتر و عادی به افغانستان بر گردانده‌اند.

در همین زمینه: ترکیه در سال ۲۰۲۲ بیش از ۶۸ هزار مهاجر افغان را اخراج کرد

سازمان دیدبان حقوق بشر در در ماه نومبر ۲۰۲۲ در یک گزارش ۷۳ صفحه‌ای نوشت که از اگست سال ۲۰۲۱، یعنی بعد از برگشت دوباره طالبان به قدرت، ترکیه به گونه منظم مهاجران افغان را به افغانستان اخراج می کند یا آن‌ها را مجبور به فرار به ایران می سازد.

بر بنیاد این گزارش، مهاجران افغان در ترکیه حق ندارند درخواست حفاظت بین المللی کنند. گذشته از آن مهاجران اخراج شده حق درخواست پناهندگی در ترکیه را هم نداشته‌اند.

 

در همین زمینه