پناهجویان اوکرایینی در آلمان/عکس: Frank Hammerschmidt/ZB/dpa(picture-alliance
پناهجویان اوکرایینی در آلمان/عکس: Frank Hammerschmidt/ZB/dpa(picture-alliance

براساس ارقام اداره فدرال آمار آلمان از سال ۲۰۰۷ تا به حال، شمار اشخاصی که در طول یک سال به آلمان پناه آورده اند، هیچگاه مانند سال گذشته اینقدر بلند نبوده است. دلیل اصلی آن حمله روسیه به اوکرایین است.

جنگ در اوکرایین نیز در ارقام جدید اداره فدرال آمار آلمان بازتاب داده شده است. حمله روسیه به اوکرایین در سال گذشته افزایش شدید شمار پناهجویان در آلمان را به دنبال داشت.

بر بنیاد گزارش اداره فدرال آمار در آلمان که روز پنجشنبه نشر شد، شمار پناهجویان ثبت و راجستر شده در سال گذشته به نسبت یک سال قبل از آن ۱،۱۴ میلیون تن افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: آلمان: اخراج مجرمان به افغانستان فعلاً ممکن نیست

از سال ۲۰۰۷ که ثبت شمار پناهجویان از کشورهای مختلف توسط اداره فدرال آمار در آلمان آغاز شد، این بالاترین میزان افزایش به شمار می آید. بربنیاد این گزارش در سال گذشته حدود ۱،۰۱ میلیون شهروند اوکرایینی به آلمان پناه جستند.

منظور از پناهجو آن دسته از شهروندان خارجی هستند که براساس اطلاعات دفتر مرکزی ثبت شهروندان خارجی با توجه به قوانین بین المللی، به دلایل بشردوستانه و یا سیاسی در آلمان اقامت دارند.

در أواخر سال ۲۰۲۲ حدود ۳،۰۸ میلیون تن در آلمان به عنوان پناهجو ثبت شدند.

یک سوم از پناهجویان اوکرایینی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال بودند و کمتر از دوسوم آن ها (۶۴ درصد) بین ۱۵ تا ۶۴ سال داشتند.

حدود دو سوم از پناهجویان اوکرایینی را دختران و زنان تشکیل می دادند. در حالی که این میزان در میان مجموع پناهجویان به کمی کمتر از نصف می رسد.

پس از پناهجویان اوکرایینی در جایگاه های بعدی پناهجویان سوریایی با ۶۷۴ هزار تن، از افغانستان با ۲۸۶ هزار تن، عراق با ۲۱۱ هزار و ترکیه با ۱۰۱ هزار پناهجو قرار می گیرند.

براساس ارقام اداره فدرال آمار آلمان، شهروندان روسی با ۶۹ هزار تن در جایگاه هفتم قرار می گیرند. در مقایسه با ۲۰۲۱ شمار آن ها ۹ درصد و یا ۵۹۰۰ تن افزایش یافته است.

افزایش بیسابقه رقم پناهجویان در آلمان
افزایش بیسابقه رقم پناهجویان در آلمان

بیشتر پناهجویان ثبت شده یعنی حدود ۲،۲۵ میلیون تن، به دلایل بشردوستانه مدرک اقامت دریافت کرده اند و به این ترتیب به عنوان پناهجو به رسمیت شناخته شده اند.

پناهجویان در آلمان در بیشتر موارد براساس مقرره موسوم به «خط مشی مهاجرت انبوه» اتحادیه اروپا، محافظت موقت دریافت کردند. این مدرک را در مجموع ۷۲۴ هزار پناهجو دریافت کرده بودند که ۷۰۳ هزار اوکرایینی در شمول آن ها هستند.

در مورد جایگاه قانونی حدود ۵۷۰ هزار پناهجو در اواخر سال ۲۰۲۲ هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده بود که ۲۷۱ هزار شهروند اوکرایینی در شمول آن ها هستند.

بیش از یک چهارم میلیون تن یعنی در مجموع ۲۵۵ هزار پناهجو در پایان ۲۰۲۲ پس از دریافت پاسخ منفی و یا از دست دادن مدرک پناهندگی، موظف به خروج از کشور بودند. ۲۱۹ هزار تن در میان آن ها مدرک دولدونگ (تحمل) داشتند.

بیشتر بخوانید: ورود غیر مجاز به آلمان در ماه فبروری افزایش یافته است

به نسبت جمعیت هرکدام از ایالات آلمان فدرال در أواخر سال ۲۰۲۲ بیشتر پناهجویان در شهرهای ایالتی بریمن با ۶،۳ درصد از کل جمعیت، هامبورگ با ۴،۸ درصد و برلین با ۴،۸ درصد زندگی می کنند.

کمترین شمار پناهجویان به نسبت جمعیت در ایالات بایرن (۲،۸ درصد)، براندنبورگ (۲،۸ درصد) و مکلن بورگ فورپومرن (۲،۹ درصد) به سر می برند.

 

در همین زمینه