گروهی از مهاجران برای توزیع غذا در کمپ پورنارا در قبرس صف کشیده‌اند. عکس: مهاجر نیوز
گروهی از مهاجران برای توزیع غذا در کمپ پورنارا در قبرس صف کشیده‌اند. عکس: مهاجر نیوز

روز پنجشنبه در چارچوب برنامه سهمیه بندی مهاجران در اتحادیه اروپا، ۷۶ پناهجو از قبرس به فرانسه انتقال داده شدند. در مجموع بیش از ۲۰۰ پناهجو قبرس را به مقصد فرانسه، آلمان، بلغاریا و رومانیا ترک کردند.

وزارت امور خارجه قبرس با انتشار خبرنامه‌ای گفت که «پذیرفتن [این انتقال] از سوی فرانسه یک حمایت عملی و اقدامی همبستگی جویانه» برای قبرس محسوب می‌شود.

به گفته این وزارت، بیشتر مهاجران انتقال داده شده سوری و افغان بودند و انتقال آن‌ها به منظور حمایت «از آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفته که با چالش فزاینده مهاجران روبرو هستند.»

در همین زمینه: اسکان مجدد: فرانسه ۴٠٠ پناهنده را از یونان می‌پذیرد

در انتقال مهاجران یاد شده آژانس پناهندگی اروپا، سازمان بین المللی مهاجرت و فرانسه نقش داشته‌اند. همزمان ۱۳۴ مهاجر دیگر نیز به آلمان، بلغاریا و رومانیا منتقل شدند.

قبرس به دلیل سیستم دوگانه اداری اش که بخشی از آن متعلق به اتحادیه اروپا و بخش دیگری از آن متعلق به ترکیه است مورد توجه مهاجرانی است که می‌خواهند به اروپا بیایند.

قبرس به دلیل سیستم دوگانه اداری اش که بخشی از آن متعلق به اتحادیه اروپا و بخش دیگری از آن متعلق به ترکیه است مورد توجه مهاجرانی است که می‌خواهند به اروپا بیایند. تصویر: مهاجر نیوز
قبرس به دلیل سیستم دوگانه اداری اش که بخشی از آن متعلق به اتحادیه اروپا و بخش دیگری از آن متعلق به ترکیه است مورد توجه مهاجرانی است که می‌خواهند به اروپا بیایند. تصویر: مهاجر نیوز

بازبینی سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا

حدود ۵ درصد از ۹۱۵ هزار جمعیت قبرس پناهجویان است و این رقم به گفته مقام‌های قبرس در اتحادیه اروپا یک ریکارد محسوب می‌شود. ماهانه حدود ۱۵۰۰ دوسیه پناهندگی در در قبرس ثبت می‌شود.

در همین زمینه: قبرس: نگرانی ها به خاطر شمار رو به افزایش مهاجران

وضعیت یاد شده روی قبرس سنگینی می‌کند و این کشور همگام با مالتا، یونان و ایتالیا فشار مهاجران را بیش از اندازه توصیف می‌کنند. به همین دلیل بود که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ پیمان مهاجرت و پناهندگی را به اجرا گذاشت تا کشورهای عضو مطابق یک سهمیه بندی مهاجران را بپذیرند. اما پیمان یاد شده تا کنون موثریت چندانی نداشته است.

همین اکنون ۲۷ کشور اتحادیه اروپا در حال مذاکره هستند تا شرایط سیستم پناهندگی را بازبینی کنند. روز سه شنبه پارلمان اروپا، اصل همبستگی میان کشورهای عضو را به تصویب رساند. 

 

در همین زمینه