یکی از اردوگاه های پناهجویان در شهر دریسدن آلمان (عکس آرشیف)
یکی از اردوگاه های پناهجویان در شهر دریسدن آلمان (عکس آرشیف)

کریستیان لیندنر، وزیر مالیه آلمان نمی‌خواهد کمک‌های اضافی برای مراقبت از مهاجران را به ایالت های کشور پرداخت نماید. از دید او وضعیت مالی ایالات در این مورد در مقایسه با حکومت فدرال بهتر است.

لیندنر به روزنامه «راینشه پوست» به روز شنبه توضیح داد: «حکومت فدرال از ایالات حمایت بسیار می کند. ما همه مهاجران از اوکرایین را شامل حمایت های پولی «بورگر گلد» کرده ایم، به این معنا حکومت فدرال برای رفع مخارج زندگی آن ها پول پرداخت می نماید، باوجود آنکه در واقع ایالات مسئول آن بوده اند.»

وزیر مالیه آلمان گفت افزون برآن وضعیت ایالت از دید مالی، به مراتب بهتر از حکومت فدرال است. او استدلال کرد که ایالات در سال گذشته به مازاد دست یافته اند، در حالی که حکومت فدرال به دلیل بحران، مجبور بوده است که قرضه های بالایی را متقبل شود.

لیندنر افزود: «به این دلیل حکومت فدرال باید از ایالات تقاضای حمایت نماید، نه برعکس.» او تأکید کرد که ایالات و حکومت فدرال باید باهمدیگر کار کنند، نه ضد همدیگر.

ایالات و محلات از حکومت فدرال پول های اضافی برای مراقبت از مهاجران می خواهند. ایالات در یک کنفرانس در امور مهاجران در دهم ماه می، از اولاف شولتس، صدراعظم آلمان انتظار قبول یک چنین حمایتی را دارند. همچنان نانسی فزر، وزیر داخله نیز مطالبات برای حمایت های مالی بیشتر ایالات از حکومت فدرال را رد کرده است.

از آغاز حمله تهاجمی روسیه بر اوکرایین در سال گذشته ۱،۱ میلیون مهاجر از این کشور به آلمان آمده اند که از آن جمله حدود یک ملیون آنها در آلمان مانده اند. شمار پناهجویان از کشور های دیگر نیز در سال ۲۰۲۲ باردیگر افزایش یافته است. در سال گذشته حدود ۲۱۸ هزار درخواست اولیه برای پناهندگی ارایه شده است. در ماه جنوری و فبروری سال جاری، بیش از ۵۴ هزار درخواست پناهندکی ثبت شده است. این رقم آشکار بیشتر از سال گذشته ظرف همین مدت زمانی بوده است.

 

 

در همین زمینه