بازگشت مهاجران افغان از ایران. عکس: سازمان جهانی مهاجرت
بازگشت مهاجران افغان از ایران. عکس: سازمان جهانی مهاجرت

مقام‌های محلی طالبان در ولایت هرات می‌گویند که ماهانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ جسد مهاجر افغان از راه مرز اسلام‌قلعه، از ایران وارد افغانستان می‌شوند. به گفته طالبان، بیشتر این مهاجران به دلیل قاچاق انسان، رویدادهای ترافیکی، کارهای ساختمانی و بیماری جان‌های‌شان را از دست می‌دهند.

خبرگزاری پژواک اخیراً از زبان مولوی حضرت آقا، کمیسار بندر اسلام قلعه در ولایت هرات افغانستان نوشته است که قاچاق انسان، حوادث ترافیکی، کار ساختمانی و بیماری از عوامل مرگ مهاجران افغان در ایران است.

در کنار قاچاقبران، پیش از این نیز دیده شده که در چندین مورد، شماری از مهاجران افغان درپی شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و مرزبانان ایرانی نیز کشته شده‌اند.

کمیسار طالبان در بندر اسلام قلعه می‌گوید که اخیراً به دلیل کاهش ارزش پول تومان، نرخ بازگشت مهاجران افغان از ایران افزایش یافته و هر روز هزاران تن داوطلبانه از ایران به کشور باز می‌گردند.


در همین مورد: ایران: در یک ماه بیش از ۵۰ هزار مهاجر افغان به اجبار یا داوطلبانه به افغانستان بازگشتند

شماری از مهاجران افغان که از ایران برگشته اند به آژانس پژواک گفته اند که انجام کار ساختمانی در ازای دریافت پول جواب‌گوی نیازهای معیشتی آنها نیست، به همین دلیل به کشور بازگشته اند.

بر اساس گزارش رسانه های محلی، در یک ماه گذشته نزدیک به ۵۴۰۰۰ مهاجر افغان از ایران به گونه اجباری اخراج و یا داوطلبانه به افغانستان بازگشته‌‌اند.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، ده ها هزار افغان به دلیل فقر، بیکاری و ترس از طالبان به کشورهای همسایه مهاجرت کردند.

 

در همین زمینه