عکس آرشیف/ کنترول پولیس یونان در آتن / عکس: Dimitris Aspiotis/Pacific Press
عکس آرشیف/ کنترول پولیس یونان در آتن / عکس: Dimitris Aspiotis/Pacific Press

گارد ساحلی یونان گفته است که یک باند قاچاقچیان انسان را متلاشی و تعداد زیادی پاسپورت جعلی را ضبط کرده است. قرار بود مهاجران به این وسیله از یونان به کشور های غربی اروپا انتقال داده شوند.

نیروهای امنیتی یونان یک باند قاچاقچیان را که اعضای آن در ماه های اخیر صدها مهاجر را به اروپای غربی آورده اند، متلاشی کرده اند. سه مرد در آتن، پایتخت یونان دستگیر و بیش از ۱۳۰۰ پاسپورت جعلی یا سرقت شده ضبط شده است.

گارد ساحلی یونان گفته است که این مدارک ضبط شده در بازار سیاه حدود یک میلیون یورو، ارزش دارند.

باندهای بین المللی قاچاقچیان انسان ابتدا مهاجران را از ترکیه و خاورمیانه به یونان انتقال می دهند. سپس آن ها را در پناهگاه ها مخفی می کنند و بعدا با اسناد جعلی از یونان به اروپای غربی انتقال می دهند.

به ویژه در فصل توریستی کسب و کار قاچاقچیان انسان در یونان رونق خوبی دارد، زیرا میدان های هوایی در آن زمان بسیار شلوغ است و مهاجران امید دارند، که پولیس متوجه شان نشود و بتوانند خود را به دیگر کشورهای غربی اروپا برسانند.


 

در همین زمینه