دویچه وله
دویچه وله

مسیرهای ترکیه که به بالقان منتهی می شوند از سه سال به این طرف مسدود شده اند اما با آنهم سرازیر شدن پناهجویان به غرب اروپا به گونه کامل متوقف نشده است. بازار قاچاقبران انسان پر رونق‌تر شده و مراکز جدید قاچاق انسان در مسیر بالقان ظهور می کنند.

روزنامه "ولت ام زونتگ" آلمان گزارش داده است که قاچاقبران انسان به فعالیت های قاچاقبری خود در شهر تیمیشوارا به گونه روز افزون ادامه می دهند. این شهر ۳۰۰ هزار نفری در غرب رومانیا موقعیت دارد. گفته می شود که این شهر "نقش مرکزی را در فعالیت باندهای قاچاقبران انسان، در مسیر بالقان بازی می کند".

بر بنیاد گزارش های مطرح شده، مهاجرین در لاری‌ها به هدف انتقال به هنگری در نزدیکی شهر تیمیشوارا جابجا می شوند. این پناهجویان و مهاجرین به سوی غرب اروپا آورده شده و با عبور از مرز اتریش وارد آلمان می شوند.

خطر خفه شدن مهاجرین

گفته می شود که لاری‌های انتقال دهنده پناهجویان در واقع یک سقف جعلی دارند. این سقف ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر بالاتر از سقف اصلی، جایی که محموله را حمل می کنند قرار دارد. قاچاقبران انسان در همین قسمت، محلی را برای انتقال مهاجرین آماده کرده اند. پولیس گفته است، به دلیل موجودیت فضای کوچک احتمال خفه شدن مهاجرین هنگام انتقال در آنجا وجود دارد. گزارش ها می رسانند که پناهجویان هزاران یورو را در بدل انتقال شان برای گروه قاچاقبران انسان می پردازند.

روزنامه "ولت ام زونتگ" نوشته است که یک مرد سوریایی ۵۵۰۰ یورو را به این گروه پرداخته است تا خانواده اش را از رومانیا به آلمان انتقال بدهد.

با افزایش نیروهای گشت زنی و ایجاد حصار در مرزها، قاچاق انسان به عنوان یک مصروفیت پررونق برای کسانی که در این عرصه فعالیت می کنند، مبدل شده است. پناهجویان نمی توانند بدون همکاری قاچاقبران انسان مرزها را عبور کنند.

تاریخ مسیر بالقان

در سال ۲۰۱۵ صدها هزار تن با استفاده از مسیر بالقان وارد کشورهای غرب اروپا شدند. در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ سلوانیا، صربستان، کرواسیا و مقدونیه اعلام کردند که این راه را به روی کسانی که شهروند کشورهای شان نیستند و ویزه قانونی ندارند می بندند.

مسیر بالقانپس از آن، بلغاریا در اواسط سال ۲۰۱۵ مانعی را در مرز با صربستان ایجاد کرد. بلغاریا هم درماه جون سال ۲۰۱۷ سدی را در مرز با ترکیه به وجود آورد.

در حال حاضر، قاچاقبران انسان از مسیرهای مختلف میان ترکیه و یونان استفاده می کنند. یکی از راه های عمده این منطقه که در سال ۲۰۱۵ مورد استفاده بیشتر قرار می گرفت، مسیر صربستان و کرواسیا است که به نام بالقان شناخته می شود.

رسانه های کرواسیا در این اواخر گزارش داده اند که مسیر تازه بالقان از طریق آلبانیا، مونتینگرو، بوسنی و هرزگوین، کرواسیا و سلوانیا باز شده است. اداره امور مهاجرت بوسنیا به تازگی تائید کرده است که رقم افراد وارد شده از صربستان و مونتینگرو که قصد رفتن به اروپای غربی را دارند، افزایش یافته است.


 

در همین زمینه