مهاجران در ایتالیا
مهاجران در ایتالیا

مهاجرت، نقش ایتالیا در اروپا، قرضه های بلند دولتی و بازار کار از مسایل اساسی در انتخابات پارلمانی ایتالیا اند. حزب حاکم سوسیال دموکرات، "جنبش پنج ستاره" عوامگرا و اتحاد راست میانه رو در این زمینه ها نظرات متفاوتی دارند.

از چند سال به این طرف تقریباً همه روزه شماری از آوارگان، به خصوص از کشور های افریقایی از طریق بحیره مدیترانه خود را به ایتالیا می رسانند. از سال ۲۰۱۴ تا حال بیشتر از ۶۳۰ هزار مهاجر به سواحل ایتالیا رسیده اند. طرح تقسیم بندی این آوارگان به کشور های دیگر عضو اتحادیه اروپا تا هنوز جنبه عملی نگرفته و برخی از کشور های اروپای شرقی حتی شدیداً با این طرح مخالفت می کنند.
 "جنبش پنج ستاره" و اتحاد راست میانه رو به این نظر اند که مهاجرانی که اجازه اقامت ندارند، باید بلافاصله اخراج گردند. در حالی‌که حزب "فورزا ایتالیا" (ایتالیا به پیش) و حزب خارجی ستیز "لیگا" خواستار کنترول شدیدتر مرز ها و بازگرداندن مهاجران در بحیره مدیترانه اند، "جنبش پنج ستاره" همچنان راه های امن و قانونی به اروپا را برای پناهجویان تقاضا می‌کند.
 احزاب اپوزیسیون نیز مانند حزب حاکم سوسیال دموکرات خواهان تجدید نظر در مواد توافقنامه دبلین اند. به اساس این توافقنامه پناهجویان باید در همان کشور اروپایی تقاضای پناهندگی شان را ارائه کنند که بار اول به آن کشور پا گذاشته اند. حزب حاکم در رابطه با بحران پناهندگی، خواستار یک همبستگی الزامی متحدانش در اتحادیه اروپا شده است.
در همین حال خبرگزاری "کی ان ای" گزارش داده است که ۱۱۳۳ پناهجو از کشور های اریتریا، سودان جنوبی و سومالیا امروز سه شنبه (۲۷ فبروری ۲۰۱۸) به صورت قانونی به میدان هوایی روم پایتخت ایتالیا رسیدند. به این ترتیب برای اولین بار پناهجویان از این مناطق از طریق به اصطلاح "دهلیز بشری" وارد ایتالیا گردیدند. به قول این خبرگزاری ۳۳ خانواده با یک طیاره خط هوایی اتیوپیا از ادیس آبابا به روم انتقال داده شدند.

منبع: