پناهجویان رد شده در شهر لایپزیگ آلمان
پناهجویان رد شده در شهر لایپزیگ آلمان

حکومت فدرال آلمان افزون بر برنامه های متعدد بازگشت داوطلبانه پناهجویان، پروژه های مختلف را به هدف تسهیل روند ادغام مجدد بازگشت کنندگان در مناطق مختلف جهان حمایت می کند. این برنامه ها کمک می کنند تا افراد فصل جدید زندگی را در کشورهای شان آغاز کنند.

گروه رو به افزایش پناهجویان در اروپا که مصمم به بازگشت به کشورهای اصلی شان می شوند، سبب شده است که برنامه های متعدد برای بازگشت کنندگان داوطلب ایجاد شوند. این برنامه ها، مشوق های مالی را برای بازگشت کنندگان فراهم می کنند. در کنار آن، پروژه های مددرسانی دیگر برای بازگشت کنندگان نیز موجود است که آنان می توانند با استفاده از آن در جامعه شان دوباره مدغم شوند و فصل جدید زندگی را آغاز کنند.

مهاجر نیوز به شماری از برنامه های ادغام مجدد حکومت آلمان و همکاران آن در این گزارش تمرکز کرده است.

شبکه ادغام مجدد اروپا (ERIN)

شبکه ادغام مجدد اروپا یک ابتکاری است که از سوی هالند مدیریت می شود و اتحادیه اروپا منابع مالی آن را می پردازد. افزون بر هالند شماری از کشورهای اروپایی با این شبکه نیز همکاری دارند.

مردم از ۱۶ منطقه جهان شامل افغانستان، بنگلادیش، نایجریا، سودان و قسمت های عراق واجد شرایط برای این برنامه ادغام مجدد هستند.

شبکه ادغام مجدد در بخش های فراهم آوری آموزش های مسلکی، همکاری برای آغاز تجارت تازه و مشورتدهی صحی فعالیت می کند. کمک هایی را که بازگشت کنندگان داوطلب از این شبکه دریافت می کنند، وابسته به چند عامل از جمله مدت زمانی ر که افراد در آلمان سپری کرده و چگونگی برگشت با اعضای خانواده های شان می باشد. کسانی که واجد شرایط دریافت کمک از این شبکه باشند، کمک هایی را به ارزش ۷۰۰ تا۲۸۰۰ یورو در زادگاه شان به دست می آورند. افزون بر آن، افراد آسیب پذیر از جمله کهنسالان، اشخاص دارای معلولیت، زنان حامله، مادران بی سرپرست و پناهندگان زیرسن کمک های اضافی نیز دریافت می کنند.

سازمان بین المللی روانشناسی (Ipso)

سازمان بین المللی روانشناسی یک سازمان کمک کننده بشری آلمانی است که دارای یک شعبه در افغانستان می باشد. این سازمان به بخش صحت روانی افراد تمرکز می کند. سازمان بین المللی روانشناسی یک نهاد غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می باشد که به روی همه افراد بدون در نظرداشت گروه قومی، دین، نژاد، جنسیت و گرایش سیاسی باز است.

سازمان بین المللی روانشناسی یک مرکز مشورتدهی روانشناسی و صحت روانی در کابل پایتخت افغانستان دارد که شش روز در هفته در ساعت های رسمی روز فعالیت می کند. این سازمان همچنان افراد انفرادی را با داشتن هرگونه مشکلات از استرس شخصی تا تروما می پذیرد. همه خدمات این سازمان بدون دریافت پول انجام می شوند.

چشم انداز اصلی

وزارت همکاری های توسعه وی و انکشافی دولت فدرال ابتکاری را زیر نام "چشم انداز خانه" به هدف حمایت از پناهندگانی که به گونه داوطلبانه به کشورهای شان باز می گردند، به راه انداخته است. این برنامه شهروندان کشورهای آلبانیا، کوزوو، صربستان، تونس، مراکش، نایجریا، غنا، سینیگال، عراق، افغانستان و مصر را زیر پوشش قرار می دهد.

این نهاد با اداره های حکومتی کشورهای مختلف در فراهم آوری آموزش های حرفوی، کاریابی و بخش هایی که برای اشتغال زایی مفید واقع شوند، همکاری می کند.

برنامه ادغام مجدد سومالیا (SRP)

جامعه آلمان برای همکاری های بین المللی (جی آی زید) برنامه ادغام مجدد سومالیا را در همکاری مشترک با حکومت سومالیا و اجتماعات محلی این کشور روی دست گرفته است. هدف این ابتکار ادغام مجدد کسانی است که در نتیجه جنگ های داخلی، به بخش های مختلف این کشور بیجا شده اند. برنامه ادغام مجدد سومالیا اشخاصی را همکاری می کند که در نظر دارند تجارت شخصی خود را آغاز کنند. این برنامه همچنان برنامه های آموزشی از جمله نجاری، خیاطی، مهمانداری، برق و تکنالوژی انرژی آفتابی را فراهم می کند.

(URA) کوزوو

این برنامه به گونه مشخص برای مهاجرین بازگشت کننده در کوزوو طرح ریزی شده است که نیازمندی های ادغام مجدد را بر بنیاد احتیاجات انفرادی اشخاص، مرفوع می سازد. کمک های آن شامل مشورتدهی اجتماعی، کاریابی، یک بار هزینه نیازمندی های صحی و مصارف زندگی، کورس زبان، تدریس کودکان و نوجوانان، آموزش های حرفوی و کمک برای راه اندازی یک تجارت کوچک و حمایت های دیگر می شود.

افرادی از این کمک ها مستفید می شوند که حد اقل شش ماه را قبل از بازگشت به زادگاه شان در ایالت های بادن ورتمبرگ، برلین، بریمن، نیدرزاکسن، نوردراین ویستفالن، زاکسن، شلسویگ هولشتاین و تورینگن سپری کرده باشند.

این برنامه یک مرکز در پریشتینا پایتخت کوزوو دارد که قضیه درخواست کنندگان در آنجا مورد ارزیابی قرار می گیرد. با توجه به رقم بلند متقاضیان، مراجعین مجبور اند که برای بررسی تقاضاهای شان طولانی تر انتظار بکشند.


 

در همین زمینه