بیجا شدگان داخلی در خوگیانی| عکس: ان آر سی \ عنایت الله آزاد
بیجا شدگان داخلی در خوگیانی| عکس: ان آر سی \ عنایت الله آزاد

شورای پناهندگان ناروی گفته که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان می باشد. این شورا از کشورهای غربی خواسته است که سیاست شان در مورد افغانستان، از جمله اخراج اجباری مهاجران به این کشور را تغییر دهند. در صورت ادامه سیاست گذشته، شرایط در افغانستان بد تر خواهد شد.

شورای پناهندگان ناروی (ان آر سی) از جامعه بین المللی خواست که کمک های بشر دوستانه اش برای افغانستان را افزایش بدهد و در مورد سیاست اخراج پناهجویان افغان نیز تجدید نظر نماید. این شورا هفت دلیل را پیشکش کرده که براساس آنها نیاز برای تلاش های بیشتر در زمینه کمک به افغانستان وجود دارد. همچنان گفته شده که وضعیت افغانستان از مرحله بد به بدتر تبدیل شده است.

دلایل شورای پناهندگان ناروی ( ان آر سی)

اول: جنگ و تروریسم در افغانستان ادامه دارد و باعث بیجا شدن میلیون ها نفر در داخل کشور شده است. براساس آمار (ان آر سی) روزانه ۱۲۰۰ تن در نتیجه خشونت ها در افغانستان مجبور می شوند که خانه های شان را ترک کنند. داده های این اداره میرسانند که به صورت اوسط در هر ساعت ۵۰۰ نفر در افغانستان آواره می شوند و در مجموع طی دوسال گذشته یک میلیون تن منازل شان را ترک کرده و بیجا شده اند.  

دوم: افغانستان درحال حاضر یکی از خطرناکترین کشورهای جهان می باشد. این سازمان گفته که روزانه دست کم ۱۰ غیرنظامی در جریان جنگ علیه تروریسم در این کشور کشته می شوند. به عنوان مثال، در تازه ترین حمله به تاریخ ۲۵ فبروری بر اثر انفجار یک موترسایکل مملو از مواد انفجاری در یک بازار مزدحم ولایت پکتیکا سه تن از جمله دو غیرنظامی کشته شدند.

سوم: در نتیجه سرازیرشدن شمار زیادی از پناهجویانی که با اخراج اجباری مواجه شده اند، وضعیت بدترشده است. (ان آر سی) می گوید که این کشور در پنج سال اخیر، سالانه شاهد برگشت ۳۰۰ هزار پناهجو می باشد.  

چهارم: شماری زیادی از پناهجویانی که به کشور بازگشت کرده اند، بخاطر نبود امنیت و فقدان کمک های بشردوستانه دوباره در داخل کشور آواره شده اند. براساس آمار شورای پناهندگان ناروی از هر ده پناهجوی بازگشت کننده، هفت تن آنان دوباره در داخل کشور به دلیل نا امنی و خشونت ها بیجا شده اند. شمار زیاد آنان می گویند، حد اقل تا سه بار مجبور شده اند که از منازل شان فرار کنند.  

پنجم: هفتاد و پنج درصد خانواده های بیجا شده کمک دریافت نکرده اند. براساس یافته های این شورا نیمی از این فراد با کمبود جدی مواد غذایی مواجه اند. ارقام بدست آمده از این تحقیق نشان می دهند: « از میان ۷،۴ میلیون نفری که نیازمند کمک های بشردوستانه می باشند، ۳،۳ میلیون در وضعیت بسیار بدی زندگی می کنند، ۱،۹ میلیون به کمک های فوری غذایی ، ۱،۶ میلیون نفر به خدمات صحی و ۱،۱ میلیون دیگر به آب آشامیدنی و خدمات تخلیه فاضلاب نیاز دارند. 

ششم: کارمندان نهاد های مددرسان در افغانستان تحت تهدید حملات قرار دارند. به نقل از این سازمان نارویژی سال گذشته ۱۷ کارمند سازمان های کمک رسان در افغانستان براثر حملات خشونت آمیز کشته شده و ۳۲ تن دیگر شان زخمی گردیده اند. این نهاد ها برای تامین امنیت شان به منابع بیشتر نیاز دارند.

هفتم: تلاش های که تاهنوز در این کشور صورت گرفته اند در معرض خطر نابودی قرار دارند. ان آر سی بر این باور است که: « اگر کشورهای غربی تلاش های شان را در زمینه تامین امنیت بیشتر نکنند و همچنان در مورد سیاست های بازگشت پناهجویان تجدید نظر نشود، صد ها میلیارد پولی که در بخش های مختلف افغانستان هزینه شده است، در معرض خطر به هدر رفتن قرار می گیرد.»


 

در همین زمینه