دویچه وله/ میزان پذیرش پناهجویان در ایالت‌های مختلف آلمان متفاوت بوده است.
دویچه وله/ میزان پذیرش پناهجویان در ایالت‌های مختلف آلمان متفاوت بوده است.

بر بنیاد یک گزارش تازه، میزان پذیرش پناهجویان در ایالت‌های مختلف آلمان یکسان نمی باشد. شماری از آگاهان امور نسبت به تصمیم‌گیری متفاوت روی پرونده پناهجویان در آلمان انتقاد کرده اند.

یافته های اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان (بامف) در خصوص میزان پذیرش پناهجویان در ایالت‌های مختلف این کشور نشان می‌دهد که تفاوت فاحش در رقم پرونده‌های پذیرفته شده وجود داشته است.

بر بنیاد گزارش تازه روزنامه آلمان (راینشه پست) شانس قبولی درخواست پناهجویان در آلمان تا حدود بیشتر وابسته به ایالتی است که در آن تقاضای پناهندگی صورت گرفته است. این ارزیابی که در شماره امروز (دوشنبه) روزنامه یادشده به نشر رسیده، می رساند که سهمیه اجازه اقامت پناهجویان در سال گذشته میان ۷۲.۸ درصد در ایالت زارلند و ۲۴.۵ درصد در ایالت براندنبورگ در نوسان بوده است.

میزان پناهجویانی که در سال ۲۰۱۷، اجازه اقامت دریافت کرده اند، در شماری از ایالت‌ها مانند بایرن (۳۱.۷ درصد)، بادن وورتمبرگ (۳۷.۷ درصد)، و بیشتر ایالت‌های شرقی آلمان، ۴۳.۴ درصد زیر حد اوسط در مقایسه با سایر ایالت‌ها بوده است.

به استثتنای ایالت زارلند، در ایالت بریمن ۵۹.۷ درصد، هسن ۵۳.۲ درصد، شلیسویگ هولشتاین ۵۲.۴ درصد، نیدرزاکسن ۵۲.۴ درصد، در مورد تقاضاهای پناهندگی تصمیم مثبت اتخاذ شده است.

ایالت‌های نوردراین وستفالن با میزان پذیرش ۴۵.۳ درصد، راینلند فالتس ۴۴.۶ درصد، تورینگن ۴۴.۱ درصد، هامبورگ ۴۷.۹ درصد و برلین ۴۴.۳ درصد در جایگاه میانه قرار داشته اند.

گرالد شنایدر، دانشمند علوم سیاسی از دانشگاه کونستانس انتقاد می‌کند که این تفاوت بزرگ ایالت‌ها در مورد میزان اجازه اقامت، قابل قبول نیست.

او توضیح داد: «کارمندان بررسی تقاضاهای پناهندگی ظاهراً زیر تاثیر محیط اجتماعی و سیاسی قرار دارند که در آن کار می کند».

این دانشمند علوم سیاسی تاکید کرد که اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و پناهندگی باید امکانات عملکرد تصمیم گیرندگان را، که روی تقاضاهای پناهندگی کار می‌کنند، (در یک چارچوب مشخص و واحد) محدود کند. به بیان این دانشمند علوم سیاسی "شانس دریافت قبولی نباید بستگی به تخصیص سهمیه در یک ایالت داشته باشد".

 

در همین زمینه