یک پروژه دوره آموزشی کاری برای پناهجویان در بایرن
یک پروژه دوره آموزشی کاری برای پناهجویان در بایرن

براساس یک گزارش در آلمان، پناهجویانی که تمام وقت کار می کنند در مقایسه با دیگر کارمندان آشکارا دستمزد کمتر دریافت می کنند. پناهجویان از چند کشور مانند افغانستان، پاکستان، سوریه در ارتباط با این مزد کم، در حد وسط قرار دارند.

روزنامه های گروه رسانه یی «فونکه» روز دوشنبه با استناد به یک ارزیابی اداره فدرال کار آلمان گزارش داده است که مهاجرانی از هشت مهمترین کشور مبداء مهاجرت، در سال ۲۰۱۶ میلادی ماهانه ۱۹۱۶ یورو درآمد ناخالص داشته اند که این رقم در حد میانه مزد و معاشات قرار دارد.

این در حالی است که در کل یک کارمند  تمام وقت در آلمان در همان سال به صورت متوسط ۳۱۳۳ یورو درآمد ناخالص داشته اند.

بر اساس این گزارش، بالاترین معاش را کارمندان مهاجر از ایران داشته اند که به ۲۵۴۱ یورو در ماه می رسیده است. کمترین معاش را مهاجران از اریتریا داشته اند که ۱۷۰۴ یورو بوده است.

در میان مهاجرانی از این کشورها، معاش متوسط را مهاجران کشورهای افغانستان، سوریه، نایجریا، سومالیا، پاکستان و عراق به دست می آورده اند که در همه موارد پایین تر از ۲۰۰۰ یورو در ماه بوده است.

به این ترتیب حدود ۵۵ هزار از مجموع حدود ۶۵ هزار مهاجر از هشت مهمترین کشور مبداء پناهجویان، معاش کمتر از حد متوسط به دست آورده بودند. مرز معاشات کم در سال ۲۰۱۶، ۲۰۸۸ یورو بوده است.

این ارزیابی اداره آلمان فدرال کار آلمان از یک بررسی گروه کاری ۲۰،۷ میلیونی کارمندان به دست آمده است.

زبینه سیمرمن، نماینده حزب چپ در پارلمان آلمان که در مورد این ارقام خواهان معلومات شده بود، به روزنامه های گروه رسانه یی «فونکه» گفت که "این نشانه عجز در سیاست بازار کار است که پناهجویان اکثراً با معاش ناچیز به کار گماشته شده اند."

این سیاستمدار خواسته است که باید در زمینه آموزش های کاری و خواست های پناهجویان بیکار، تلاش های بیشتر صورت گیرد تا برای آنها دورنما و امکانات در بازار کار بهبود یابد.

انته ویدمان موتس، مسئول امور ادغام حکومت آلمان برعکس این طرح سخن گفت که براساس آن پناهجویان نیز به عنوان مهاجرین کاری در نظر گرفته شوند.

این سیاست مدار از حزب دموکرات مسیحی آلمان به روزنامه "راینشه پوست" در این باره توضیح داد: "پناهجویان قبول شده همه امکانات را در بازار کار دارند. بسیاری از آنها از این امکانات استفاده نیز می کنند، مثلاً زمانی که با سپری کردن دوره آموزشی، به نیروی کاری متخصص تبدیل می شوند."

انته ویدمان موتس افزود که ادغام پناهجویان در بازار کار را نباید با مهاجرت نیروهای متخصص مخلوط کرد. زیرا حق پناهندگی باید پناهجویان را از پیگرد ها حفظ کند. اما "برعکس کسی که برای کار به آلمان می آید، باید به عنوان نیروی متخصص با ویزا به آلمان سفر کند."

مسئول امور ادغام حکومت آلمان تاکید کرد که در این مورد، حکومت آلمان فدرال قانون مهاجرت نیروی کاری متخصص را تصویب خواهد کرد.

منبع اصلی:

 

در همین زمینه