تصویر یک خانوداه  پناهجو
تصویر یک خانوداه پناهجو

شمار پناهجویان رد شده در آلمان که پاسپورت یا اسناد مسافرتی کشور زادگاه شان را ندارند و به این خاطر مدرک تحمل «دولدونگ» دریافت می کنند، رو به افزایش است. تعداد آن ها در سال گذشته به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است.

شمار پناهجویان و مهاجرانی که در آلمان حق اقامت ندارند، اما به خاطر نبود اسناد اخراج آنها عملی نمی شود، در سال گذشته به وضوح افزایش یافته است.

روزنامه های گروه رسانه یی «فونکه» با رجوع به گزارشی از وزارت داخله آلمان فدرال می نویسند که در اواخر سال ۲۰۱۷ در مجموع ۶۴ هزار و ۹۱۴ خارجی در آلمان تحمل می شدند، یا به عبارت دیگر مدرک دولدونگ داشته اند. چون آن ها پاسپورت و یا اسناد بدیل از کشور مبداء شان به همراه ندارند.

در پایان سال ۲۰۱۶ شمار این افراد به ۳۸ هزار و ۱۲ تن می رسید. به این ترتیب تعداد این گروه از پناهجویان در عرض یک سال افزایش ۷۱ درصدی داشته است.

تعداد پناهجویان رد شده با مدرک دولدونگ رو به افزایش است

روزنامه های گروه رسانه یی «فونکه» به نقل از سند وزارت داخله می نویسند: «شمار آن هایی که باید کشور را ترک کنند و به خاطر نبود پاسپورت مدرک دولدونگ دریافت کرده اند، در طول سال گذشته به طور متداوم افزایش یافته است».

در ادامه گزارش روزنامه های یاد شده آمده است، این سند نشان می دهد که همکاری برای تهیه اسناد بدیل مسافرتی میان اداره های آلمانی و سفارتخانه های خارجی در آلمان خوب نیست.

اداره های آلمانی به خصوص از اخراج هندی‌ها و پاکستانی‌ها صرف نظر می کنند.

«رسیدگی بسیار کُند یا عدم رسیدگی به تقاضاهای تهیه اسناد جایگزین پاسپورت»

در سند وزارت داخله آلمان راجع به هندوستان آمده است: «در برخی از موارد با وجود دیدارهای منظم از سفارت، به تقاضاهای تهیه سند جایگزین پاسپورت بسیار کُند یا اصلا رسیدگی نمی شود».

درباره پاکستان آمده است: «تهیه اسناد جایگزین پاسپورت جریان دارد، البته به کُندی». و درباره لبنان نوشته شده است: «بسیار به ندرت به تقاضاهای مان پاسخ داده می شود. ارتباط با سفارت بد است». در ادامه این گزارش آمده است، همکاری با ترکیه «در سرتاسر آلمان بد تا بسیار بد است».

روزنامه های گروه رسانه یی فونکه در ادامه با رجوع به سند وزارت داخله می نویسند، به این خاطر آلمان در سال گذشته به ۵۷۴۳ تن از هندوستان، ۴۹۴۳ تن از پاکستان، ۳۹۱۵ تن از افغانستان و ۳۸۲۸ تن از روسیه مدرک «دولدونگ» داده است.

تابعیت حدود ۳۸۰۰ تن دیگر برای مقام های مسئول در آلمان هنوز «نامعلوم» است.

به گفته اداره آلمان فدرال برای مهاجرت و آوارگان در سال گذشته حدود ۲۶۰۰۰ تن از آلمان اخراج شدند، در سال پیش از آن شمار این اشخاص به ۲۸۰۰۰ تن می رسید.

منبع اصلی:

 

در همین زمینه