دویچه وله: آلمان در نظر دارد که برای پناهجویان بازگشت کننده داوطلب زمینه کار را در کشورهای‌شان مساعد کند.
دویچه وله: آلمان در نظر دارد که برای پناهجویان بازگشت کننده داوطلب زمینه کار را در کشورهای‌شان مساعد کند.

حکومت آلمان فدرال می خواهد پناهجویان را با یک برنامه جدید به بازگشت داوطلبانه به کشورشان تشویق کند. وزارت انکشاف و همکاری‌های اقتصادی آلمان فدرال تا ۵۰۰ میلیون یورو بودجه سالانه را برای تمویل این برنامه در نظر گرفته است.

گیرد مولر، وزیر انکشاف و همکاری‌های اقتصادی آلمان فدرال (از حزب سوسیال مسیحی بایرن) به روزنامه آلمانی «آوگسبورگر الگماینه» گفت که در سال‌روان قرار است تا ۵۰۰ میلیون یورو برای یک برنامه کمکی جدید اختصاص داده شود. به بیان مولر، از این طریق می‌توان برای پناهجویانی که به وطن‌شان در عراق، نیجریا، تونس، افغانستان و کشورهای دیگر بازمی گردند، امکانات یادگیری یک حرفه و پیدا کردن کار مساعد گردد.

مولر گفت: «ما پول نقد به کسی نمی دهیم، بلکه فقط پروژه‌ها را در محل تمویل می کنیم

به این ترتیب شرکت آلمانی زیمنس با حمایت وزارت انکشاف و همکاری‌های اقتصادی به ۵ هزار عودت کننده جوان و مردم محل، حرفه‌ برق‌کاری و تخنیک انرژی را آموزش می‌دهد. قرار است به این ترتیب بین ۲۰ هزار و ۳۰ هزار پناهجو در سال متقاعد شوند که به طور داوطلبانه به کشورهای‌شان بازگردند.

روزنامه آلمانی «اُسنابروکر سایتونگ» روز سه شنبه گزارش داد که برنامه قبلی، یعنی مشوق مالی برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان که از یک هزار تا سه هزار یورو بود، تاثیر چندانی نداشته است.آریشیف دویچه وله: پناهجویان بازگشت کننده در کابل مورد استقبال قرار گرفته بودند.

براساس برنامه پیشین، از دسمبر ۲۰۱۷ تا اواخر فبروری سال ۲۰۱۸ فقط ۴ هزار و ۵۵۲ تن تصمیم به بازگشت داوطلبانه گرفتند و از این کمک مالی مستفید شدند. در سال پیش از آن، در همین دوره زمانی تعداد آن‌ها به ۸ هزار و ۱۸۵ تن رسیده بود.

ماتیاس میدل برگ، از مقام‌های بلندپایه جناح دو حزب محافظه کار آلمان در پارلمان از این طرح دفاع کرد. او روز چهارشنبه به روزنامه آلمانی «پاساور نویه پرسه» گفت: «به عقیده ما کمک برای بازگشت منطقی است

به بیان میدل برگ، شمار پناهجویانی که در سال ۲۰۱۶ به کشورهای حوزه بالقان بازگشته اند، بسیار زیاد بوده است و به این خاطر به نظر می آید که تعداد عودت کنندگان در سال پس از آن بسیار کاهش یافته است

اشتفان مایر، از مقام‌های بلندپایه حزب سوسیال مسیحی آلمان به این روزنامه اظهار کرد: «در مقایسه با اخراج اجباری، ما بازگشت داوطلبانه را ترجیح می‌دهیم». اما در صورتی که خطر اخراج برای پناهجویان وجود نداشته باشد، انگیزه بازگشت داوطلبانه هم کاهش پیدا می کند. در این صورت «افزایش متداوم پاداش هم کمکی نمی کند


 

در همین زمینه