دویچه وله/ آلمان در ارزیابی‌های اندک از اطلاعات موبایل پناهجویان استفاده می‌کند.
دویچه وله/ آلمان در ارزیابی‌های اندک از اطلاعات موبایل پناهجویان استفاده می‌کند.

در سال گذشته قرار شد که داده های اطلاعاتی تیلفون‌های موبایل هر پناهجوی تازه وارد به آلمان ارزیابی شود. این اقدام به هدفی صورت گرفته که در صورت موجودیت شک و تردید در خصوص هویت پناهجو، از آن استفاده شود. اما از این فن آوری به ندرت استفاده می شود.

داده‌های تیلفون‌های موبایل مهاجران به ندرت ارزیابی می شود و کمتر پیش می آید که از این داده‌ها در روند رسیدگی به درخواست پناهندگی استفاده شود. در پاسخنامه حکومت آلمان فدرال به پرسش جناح حزب چپ در پارلمان آمده است که تا اواخر ماه جنوری سال ۲۰۱۸، فقط از اطلاعات حدود ۸۹۰۰ دستگاه ذخیره اطلاعات موبایل‌های پناهجویان استفاده شده است.

در حدود ۹۰۰ مورد این اطلاعات «برای دوسیه پناهندگی بااهمیت شناخته شده و از آن‌ها در روند رسیدگی به تقاضای پناهندگی استفاده شده است.»

حزب چپ آلمان در این باره می گوید: «اما حکومت آلمان فدرال نمی تواند (یا نمی خواهد) در این باره گزارش دهد که ارزیابی داده‌های تیلفون‌های موبایل تا چه اندازه به افشای اطلاعات غلط راجع به کشور مبدا یا هویت پناهجویان کمک کرده است.» این حزب می‌گوید که افزون براین، معلوم نیست که اطلاعات تیلفون‌های موبایل چگونه قرار است ارزیابی شوند و آیا این اقدام واقعا ضروری و مناسب است؟

دولت آلمان به پرسش حزب چپ‌ها که داده‌های تیلفون‌های موبایل چه تعداد از مهاجران ارزیابی می‌شود و این مهاجران از چه کشورهایی هستند، پاسخی نداده است.

منتقدین این اقدام را نقض حقوق شهروندی می‌دانند. استفاده از این سیستم در سرتاسر آلمان از ماه سپتمبر سال گذشته آغاز شده است. این نرم افزار می‌تواند مشخصات جغرافیایی عکس ها، کُد کشورهایی که تماس گرفته می‌شود و یا زبانی را که در چت از آن استفاده می شود، ارزیابی کند.

دویچه وله/ اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی آلمان در موارد اندک  به اطلاعات موبایل پناهجویان مراجعه می‌کند.

یوتا کرُت، رئیس اداره مهاجرت و پناهندگان فدرال آلمان در سال گذشته گفت که از اطلاعات تیلفون‌های موبایل می توان در مواردی استفاده کرد که آوارگان اسناد شناسایی به همراه ندارند و باید هویت شان روشن شود. دو سوم از پناهجویانی که به آلمان می‌آیند، مدرک شناسایی به همراه ندارند.

کرت در آن زمان گفت، از این داده‌ها فقط باید زمانی استفاده شود که امکان دیگری برای تعیین هویت فرد پناهجو وجود نداشته باشد.

روزنامه آلمانی «نورنبرگر نخریشتن» می‌نویسد که فقط در مورد ۷ هزار پناهجو از یک نرم افزار برای شناسایی لهجه و تعیین کشورهای مبداء استفاده شده است. با این ارزیابی‌های زبانی و سیستم دیگری که برای ترجمه نام از آن استفاده می‌شود، معلوم می‌شود که آیا پناهجو در مورد کشور زادگاهش حقیقت را گفته است یا نه. در اصل قرار بود که از این سیستم‌ها در زمان ثبت اطلاعات پناهجویان تازه وارد استفاده شود.


 

در همین زمینه