دویچه وله- شمار پناهجویان علاقمند برای فراگیری مهارت‌های صنایع دستی در آلمان افزایش یافته است.
دویچه وله- شمار پناهجویان علاقمند برای فراگیری مهارت‌های صنایع دستی در آلمان افزایش یافته است.

شمار بیشتر پناهجویان در آلمان به یادگیری حرفه‌های صنایع دستی رو می‌آورند. تنها در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴ هزار پناهجوی افغان مصروف فراگیری مهارت حرفه‌های صنعت دستی در این کشور بوده اند.

شمار کارآموزان در شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنایع دستی در آلمان تا سال ۲۰۱۷ در مقایسه با یک سال پیش از آن به ۱۱ هزار تن افزایش یافته است. آماری که در نتیجه مقایسه سال ۲۰۱۷ با ۲۰۱۶ به دست آمده نشان می‌دهد که این افزایش دو برابر سال قبل بوده است. گفته می‌شود که این کارآموزان شهروندان هشت کشور مبدآ پناهجویان و مهاجران هستند.

اتحادیه مرکزی حرفه‌های صنایع دستی آلمان روز پنج‌شنبه این خبر را در برلین اعلام کرده است. در سال پیش از آن، شمار مهاجران و پناهجویانی که وارد کارآموزی در این حرفه‌ها شده بودند، به کمتر از ۴ هزار و ۶۰۰ تن می‌رسید.

هانس پتر وُل زایفر، رئیس اتحادیه مرکزی حرفه‌های صنایع دستی آلمان، در این باره گفت که صنایع دستی در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی بیش از حد معمول در جلب پناهجویان فعالیت می‌کند.

به گزارش این اتحادیه، بیشتر این کارآموزان از کشورهای افغانستان (۴۳۰۷)، سوریه (۳۱۰۱) و عراق (۱۱۲۴) هستند. شغل های محبوب برای کارآموزان مهاجر ــ مانند جوانان آلمانی ــ تعمیرکاری موتر، آموزش تخنیک دستگاه‌ها و ماشین آلات و یا آرایشگری است. 

 

در همین زمینه