دویچه وله/ نیروهای کمکی صربستان به ماموریت خود در مرز با بلغاریا و مقدونیه پایان دادند.
دویچه وله/ نیروهای کمکی صربستان به ماموریت خود در مرز با بلغاریا و مقدونیه پایان دادند.

واحد کمکی صربستان مأموریت گشت‌زنی خود را در مرز بلغاریا و مقدونیه پایان بخشیده‌ است. حالا پولیس مرزی به پیشبرد وظایف عادی خود ادامه می‌دهد. این اقدام به دلیل کاهش در رقم ورود پناهجویان از مسیر بالکان به غرب اروپا صورت گرفته است.

پس از بسته شدن مسیر بالکان به روی پناهجویان و مهاجران در سال ۲۰۱۶، رقم پناهجویانی که از مسیر یادشده به کشورهای غرب اروپا سفر می‌کردند، با گذشت هر روز رو به کاهش نهاده است. به تازگی نظامیان صربستان از انجام مأموریت در مرز بلغاریا و مقدونیه بیرون کشیده شدند. پایان ماموریت نظامیان کمکی در مرز با کشورهای یادشده به این دلیل صورت گرفته است که رقم ورود پناهجویان از آن مسیر، در این اواخر کمتر شده است.

رسانه‌های بلگراد گزارش داده‌اند که حالا نیروهای پولیس مرزی برای تأمین وضعیت مرزها دوباره به وظایف عادی‌شان گماشته شده‌اند.

افزون بر این، نیروهای نظامی اضافی برای حمایت از پولیس همزمان با ورود یک میلیون پناهجو در کشورهای همسایه صربستان هم به هدف پیشبرد وظایف گماشته شده بودند. پناهجویان با استفاده از این مسیر به عنوان راه ترانزیت، تلاش می‌کنند خود را به کشورهای اتریش، آلمان و کشورهای دیگر اروپای غربی برسانند.

با این همه، در تناسب با کشورهای دیگری که در مسیر بالکان واقع شده اند، مجارستان و مقدونیه کوشیده‌اند با ایجاد موانع سنگین مرزی جلو ورود و عبور پناهجویان را بگیرند.

 

در همین زمینه