در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۵۱۴ هزار و ۹۰۰ جوان در آلمان قرارداد جدید کارآموزی را امضا کرده اند.
در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۵۱۴ هزار و ۹۰۰ جوان در آلمان قرارداد جدید کارآموزی را امضا کرده اند.

یک تحقیق تازه نشان می دهد که نیروی کار آلمان برای شرکت‌های تولیدی این کشور کافی نیست. کارگران کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم نمی توانند برای این تقاضای روزافزون پاسخگو باشند.

یافته‌های پژوهش تازه "انستیتوت اقتصاد آلمان" نشان می دهند که با توجه به رشد و شکوفایی فزاینده اقتصاد، این کشور متکی به کارگران ماهر خارجی می باشد. این نهاد با نشر ارزیابی‌های خود، روز چهارشنبه ابراز کرد که بدون موج مهاجرت، اشتغال‌زایی موجود تقریباً ناممکن بوده است.

با در نظر داشت این تحول، نیاز است که کارگران حرفه‌ای خارجی بیشتری به این کشور جذب شوند و زمینه سازی برای حضور جوانان برای پیشبرد آموزشهای مسلکی و ماندن در آلمان نیز صورت بگیرد.

این نهاد اذعان می دارد که رقم کارگران خارجی در پنج سال گذشته به گونه چشمگیری در آلمان افزایش یافته است. تعداد شاغلان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این مدت به ۸۸۹ هزار تن رسیده است. ۳۸۶ هزار تن دیگر نیز شهروندان کشورهای غیر اروپایی بوده‌اند.

یکی از دلایل عمده تقاضای بالا برای کارگران حرفه ای خارجی در آلمان، شمار روزافزون افراد کهنسال در جامعه این کشور است.

"انستیتوت اقتصاد آلمان" گفته است که از میان کارگرانی که در این کشور مشغول به کارند، ۶۸ درصد آلبانیایی ها، ۵۸ درصد بوسنیایی ها و ۵۳ درصد را صربستانی ها تشکیل می دهند. شمار پناهجویان شاغل در میان افغان ها، عراقی ها و سوریایی‌ها در مقایسه با شهروندان یادشده کمتر است.

آلمان برای کارگران حرفه ای بین المللی خیلی جذاب دانسته می شود. به گونه مثال، افزایش کارگران هندی از ۲۰ هزار به ۳۷ هزار تن، در پنج سال گذشته این حقیقت را ثابت می سازد. با این حال، "انستیتوت اقتصاد آلمان" از اداره‌های مربوط می خواهد که معیارهای صدور اسناد اقامت را ساده بسازد و روند بررسی پرونده ها باید بیشتر از پیش شفافتر شود.

افزون بر این، نهاد نامبرده تاکید می کند که آلمان باید جوانان دارای مدرک و واجد شرایط را برای پیشبرد تحصیلات در دانشگاه های این کشور به گونه فزاینده بپذیرد و شرایط ماندن آنان را در آینده نیز مهیا کند.

این در حالیست که در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۵۱۴ هزار و ۹۰۰ جوان قرارداد جدید کارآموزی را امضا کرده اند. یافته‌های این نهاد نشان می دهند که موج مهاجرت چند سال گذشته یکی از عوامل در آمار افزایشی پنداشته می شود.

منبع اصلی:

 

در همین زمینه