مهاجر همجنسگرای تاجیکستانی

یک جوان ۲۲ ساله تاجیکستانی سال گذشته مجبور شد که کشورش را ترک کرده و به آلمان پناهنده شود. او تاجیکستان را دوزخی برای جامعه همجنسگرایان خوانده و از دولت این کشور می خواهد که آنان را بگذارد تا آزادانه زندگی کنند.

 

در همین زمینه