پولیس قصد داشت یک مهاجر ۲۳ ساله از کشور توگو را توقیف  کند
پولیس قصد داشت یک مهاجر ۲۳ ساله از کشور توگو را توقیف کند

در نتیجه عملیات پولیس بالای یک اقامتگاه پناهجویان در آلمان، چند تن زخمی شدند. این عملیات به خاطر آن انجام شد که پناهجویان در برابر اخراج یک مهاجر مقاومت کرده و با پولیس درگیر شدند.

خبرگزاری آلمان "دی پی ای" نوشته است که پولیس قصد داشت یک مهاجر ۲۳ ساله از کشور توگو در غرب افریقا را توقیف کرده و اخراج کند.

به گفته مقامات پولیس آلمان، مهاجران به این اقدام اعتراض کرده و مانع بازداشت و اخراج این مهاجر افریقایی گردیدند. بعدا پولیس عملیاتی را بالای این اقامتگاه پناهجویان آغاز کرد.

به نقل از خبرگزاری آلمان، مهاجران در اعتراض به عملیات پولیس از کلکین های اقامتگاه پناهجویان در شهر الوانگان در ایالت بادن وورتمبرگ پایین پریدند و شماری از آنها زخمی شدند.

پولیس یکی از مهاجران را بازداشت کرده است.

همچنان سه پولیس نیز در جریان عملیات سطحی زخمی شده اند، اما قادر بودند ماموریت شان را ادامه دهند.

 مهاجران افریقایی شب دوشنبه با خشونت مانع اخراج پناهجوی توگویی شده بودند. پولیس آن زمان عملیاتش را متوقف کرد، چراکه وضعیت چنان بود که نیروهای موظف پولیس به خطر افتاده بودند.

برمبنای اظهارات شاهدان عینی، حدود ۱۵۰ مهاجر مظنون هستند که موتر پولیس را محاصره کرده و پولیس را مورد تهدید قرار داده اند.

منبع اصلی: 


 

در همین زمینه