اداره مهاجرت آلمان فدرال در شهر نورنبرگ آلمان
اداره مهاجرت آلمان فدرال در شهر نورنبرگ آلمان

اداره مهاجرت آلمان فدرال در سال گذشته برای رسیدگی به هر تقاضای پناهندگی به طور متوسط به ۷. ۱۰ ماه وقت نیاز داشته است. این پاسخ حکومت آلمان فدرال به سوال جناح چپ در پارلمان است که خواهان اطلاعاتی در این زمینه بوده اند.

طبق پاسخنامه حکومت آلمان فدرال، اداره مهاجرت به صورت متوسط به ۱۰.۸ ماه برای رسیدگی به نخستین درخواست پناهندگی و به ۱۰ ماه برای پاسخ دادن به تقاضاهای بعدی وقت نیاز داشته است. به درخواست های پناهندگی از آلبانیا (۵ ماه)، سوریه (۷ ماه) و عراق (۹.۱) سریع تر از دیگر کشورها رسیدگی می شده است.

در سال ۲۰۱۶ حد متوسط مدت رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی ۱،۷ ماه بوده و به این ترتیب نسبت به سال ۲۰۱۵ دو ماه افزایش داشته است. رسیدگی به تقاضاهای پناهجویان خوردسال و بدون همراه از این هم بیشتر طول می کشد.

این گروه از متقاضیان پناهندگی باید به طور متوسط , ۱، ۱۲ماه برای دریافت پاسخ تقاضای پناهندگی شان انتظار بکشند. در سه ماه آخر سال ۲۰۱۷ میلادی این دوره زمانی به ده ماه کاهش یافته بود.

اداره مهاجرت در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۳۴ هزار درخواست پناهندگی از سال ۲۰۱۶ و پیش از آن داشت که به آن ها هنوز رسیدگی نهایی نشده بود. در سال گذشته میلادی، ۶۰۳ هزار ۴۲۸ تصمیم در ارتباط با درخواست های پناهندگی گرفته شد که در اکثر موارد مربوط به دوسیه های سال های ۲۰۱۶ و پیش از آن می شد.

در پاسخنامه حکومت آلمان فدرال به جناح حزب چپ در پارلمان آمده است: «هرچه بیشتر به دوسیه های قدیمی رسیدگی شود و تعداد آن ها کاهش یابد، به همان اندازه آمار  زمان رسیدگی (به تقاضاهای پناهندگی) افزایش می یابد». از آن جایی که در سال   ۲۰۱۷ تعداد تقاضاهای پناهندگی جدید کمتر بود، فرصت رسیدگی به دوسیه های قدیمی وجود داشت. امری که باعث افزایش حد متوسط مدت زمان رسیدگی به درخواست های پناهندگی شد.

هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان.

این اطلاعات در زمانی که بحث راجع به ایجاد «مراکز پذیرش و ارزیابی کلی دوسیه های پناهندگی» یا «انکر سنتر» جریان دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است.

هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان فدرال (از حزب سوسیال مسیحی بایرن) می خواهد چنین مراکزی را در سرتاسر آلمان ایجاد کند. قرار است که این پروسه در سال روان آغاز شود.

پناهجویان باید در چنین مراکزی تا زمانی که راجع به درخواست پناهندگی شان تصمیم گرفته می شود، اقامت داشته باشند. براساس جدیدترین اطلاعات اقامت آن ها به طور متوسط ۱۱ ماه به طول خواهد انجامید.

پناهجویان در صورتی که پاسخ منفی دریافت کنند، به طور مستقیم از این کمپ ها اخراج می شوند. این طرح مجادله برانگیز است. چند ایالت آلمان فدرال، گروه های طرفدار پناهجویان و اتحادیه پولیس این طرح را کاملا رد می کنند.

منبع اصلی: DW

 

در همین زمینه