انجمن داکتران نیز از پیامدهای منفی صحی روزه کودکان هشدار داده اند
انجمن داکتران نیز از پیامدهای منفی صحی روزه کودکان هشدار داده اند

ماه رمضان مسلمانان آغاز گردیده است. شمار فزاینده ای از کودکان مسلمان حتی اگر به سن ۱۴ سالگی هم نرسیده باشند، با انگیزه های مختلف روزه می گیرند. روزه گرفتن آن‌ها نه تنها برای خود شان، بلکه برای مکاتب نیز مشکل ساز شده است.

روزه یکی از پنج بنای اسلام است. به جز چند استثناء، هر مسلمانی که به سن ۱۴ سالگی می رسد، باید روزه بگیرد. اما دیده می شود که به طور فزاینده ای اطفال مکاتب ابتدائیه نیز روزه می گیرند در حالی که از لحاظ شریعت اسلام مکلف نیستند. آنها می خواهند به تقلید از بزرگان خود و یا هم تحت تاثیر پدر و مادر شان روزه بگیرند. این اطفال اغلب از سردردی یا حالت تهوع شکایت دارند و همچنین تمرکز فکری ندارند و توانایی های درسی شان شدیدا تحت تاثیر قرار می گیرد.
فشار از جانب والدین
انجمن معلمان آلمانی به طور کلی روزه گرفتن شاگردان را در جریان مکتب مشکل ساز عنوان می کند. هانس پیتر مایدینگر، رئیس این انجمن به نسخه آنلاین روزنامه آلمانی "دی ولت" گفته است که "بسیاری از شاگردان (مسلمان) روزه را بسیار جدی می گیرند." به گفته او، در همه مکاتبی که شمار قابل توجهی از شاگردان، سابقه مهاجرت دارند، ماه رمضان به یک مسئله جدی و مشکل ساز تبدیل می شود.

مایدینگر انتقاد کرده است که بعضا والدین مسلمان بالای مدیریت مکتب شدیدا فشار وارد می کنند تا در جریان ماه رمضان امتحان گرفته نشود و سیر علمی برنامه ریزی نشود. به گفته او، وقتی دغدغه های مذهبی یک تعداد تمام فعالیت های همه شاگردان را محدود می سازد، این امر مشکل ساز است.
در آستانه امتحان نهایی لیسه‌ها

روزه به خصوص امسال برای شاگردان مسلمان سخت است. پس از عید پاک مسیحیان، که چند روز بعد جشن گرفته می شود، شاگردان مکاتب آلمان امتحانات نهایی را باید سپری کنند. شاگردانی که در سال آخر لیسه اند، شماری از امتحانات تحریری شان را پشت سرگذاشته اند و تقریبا همه امتحانات تقریری را هنوز در پیش دارند. صرف نظر کردن از امتحان دادن برای چند هفته ممکن نیست. به ویژه این امر برای شاگردان روزه دار سخت است، چون نمی توانند در طول روز چیزی بخورند یا بنوشند. مایدینگر می گوید: "به تکرار اتفاق می افتد که شاگردان در جریان روز ضعف می کنند."

هرمان گریوهه، مسئول امور کلیساها و جوامع دینی فراکسیون پارلمانی احزاب دموکرات و سیال مسیحی در پارلمان آلمان، خواستار بحث های بیشتری در مورد این موضوع شده است. او به روزنامه آلمانی "دی ولت" گفته است که "به خصوص در مکاتب ابتدایی، کودکان باید همیشه دارای توانایی های صحی و آموزشی باشند." به گفته او، از فشارهای با توجیه دینی مانند تحقیر دساتیر دینی باید خودداری شود. او گفت که از انجمن های اسلامی توقع دارد که در این زمینه واضحاَ موضع بگیرند.

انجمن آموزش و پرورش از والدین مسلمان در آلمان خواست که حس مسئولیت پذیری داشته باشند. همچنین انجمن داکتران متخصص اطفال برای والدین مسلمان توصیه کرده است که مانع روزه گرفتن اطفال شان شوند. به گفته این انجمن، از دیدگاه طبی روزه گرفتن برای کودکان و نوجوانان " به ویژه به دلیل ایجاد کمبود مایعات در بدن اطفال بسیار مضر است."

منبع اصلی: DW

 

در همین زمینه