پولیس یونان در حال بازجویی خیمه های پناهجویان
پولیس یونان در حال بازجویی خیمه های پناهجویان

پولیس یونان ۴۸ مهاجر و پنج تن دیگر را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کرد. این افراد تلاش می کردند تا از مسیر بالقان به اروپای مرکزی بیایند.

به گزارش خبرگزاری آلمان (دی پی ای) از آتن، پولیس یونان در شمال این کشور در مرکز شهر بندری تسالونیکی یک تن را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کرد. همچنان در جریان عملیات پولیس در این منطقه ۴۸ مهاجر نیز دستگیر گردیدند. پولیس گفته است که ظاهراً این مهاجران از ترکیه از طریق مرز آبی اوروس به یونان آورده شده وبعداً در یک بس کوچک به غرب این کشور منتقل گردیده بودند.

یک افسر پولیس به خبرگزاری آلمان اظهارداشته که مهاجران پس از بررسی مدارک شان به یکی از محلات اقامت پناهجویان، برده خواهند شد. اکثریت این اشخاص شهروندان سوریه و عراق هستند.

گفته می شود، قاچاقبر به این افراد وعده کرده بود که آنان را از طریق البانیا، مونتنیگرو و بوسنیا-هرزه گوینا درشمال بالقان و یا از راه آدریا به ایتالیا و سپس به اروپای مرکزی میرساند.

عکس از آرشیف دویچه وله/ پولیس یونان و مهاجران

نجات مهاجران از چنگ قاچاقبران

براساس یک خبردیگر، پولیس یونان ۱۴ مهاجر را از یک خانه در نزدیکی مرز ترکیه آزاد کرد. پولیس گفته که ظاهراً قاچاقبران این افراد را به گروگان گرفته بودند تا از خانواده های آنان در کشورهای مبدأ پول بیشتر بدست آورند. چهار قاچاقبر از سوی پولیس گرفتار شده اند. تمامی این مهاجران و قاچاقبران شهروندان پاکستان اند. هفته پیش نیز پولیس ۵۰ مهاجر را از یک انبار در نزدیکی تسالونیکی آزاد کرد.

تلاش قاچاقبران برای انتقال مهاجران از مسیر بالکان

پولیس یونان تقریباً همه روزه قاچاقبرانی را بازداشت می کند که مهاجران را از اوروس در بس های کوچک و موترهای لاری به مناطق غربی یونان انتقال می دهند. قاچاقبران تلاش می کنند تا این افراد را از طریق بنادر پاتراس و اگومینیتسا به کشورهای عضو بالقان و از آن جا به سایر کشورهای اروپایی انتقال دهند. هرچند در حال حاضر مسیر بالقان برای جلوگیری از ورود مهاجران تحت کنترول قرار دارد، اما قاچاقبران سعی می کنند تا از مسیرهایی که از محافظت پولیس برخوردار نیستند، پناهجویان را منتقل کنند.

منبع اصلی:DW


 

در همین زمینه