عکس از آرشیف دیچه وله
عکس از آرشیف دیچه وله

پولیس بلغاریا در مرز این کشور با یونان ۲۳ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کرد. احتمالاً اکثریت این مهاجران از افغانستان و پاکستان هستند. آنها می خواستند به سوی کشورهای اروپای غربی بروند.

 فرستاده تلویزیونی"بی تی وی" روز یکشنبه گزارش داد این مردان که احتمالاً از افغانستان و پاکستان هستند، می خواستند به فرانسه بروند.

این مهاجران گفته‌اند که آنها از ترکیه حرکت کرده و با عبور از مرز دریایی اوروس با قایق به یونان رسیده اند و سپس وارد بلغاریا شده اند. بعضی از آنها گفته اند که برای رسیدن به فرانسه، ۱۶۰۰ یورو به قاچاقبران پرداخته اند.

چنانچه کیچیکوف، مدیر پولیس بلغاریا گفته است، این مهاجران غیرقانونی در یک موتر لاری یافت شده اند. به گفته او آنها پای پیاده از یونان به بلغاریا رسیده اند.

براساس گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا، شمار مهاجرانی که از طریق ترکیه به صورت غیرقانونی به کشور های اتحادیه اروپا سفر می کنند، در نخستین ماه های سال ۲۰۱۸ آشکارا افزایش یافته است.

بلغاریا به عنوان کشور ترانزیتی برای مهاجران شهرت دارد. آنها قاعدتاً نمی خواهند در این فقیرترین کشور عضو اتحادیه اروپا بمانند، بلکه می خواهند به کشورهای غربی و مرکزی اروپا بروند.

منبع اصلی: DW


 

در همین زمینه