بیرق های شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
بیرق های شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا

برای رسیدن به توافق در مناقشه روی مساله مهاجرت در اتحادیه اروپا امیدواری ناچیزی وجود دارد. پیشنهاد سازش که از جانب رئیس شورای اتحادیه اروپا در نشست روز سه شنبه مطرح شد، زیاد مورد استقبال قرار نگرفت.

کشورهای اروپای شرقی همچنان سهمیه بندی برنامه ریزی شده پناهجویان را رد کردند. آلمان نیز در این زمینه نظرات انتقادی داشته است. به این ترتیب، تصمیم گیری روی موضوع مهاجرت به اجلاس سران اتحادیه اروپا در اواخر ماه جون به تاخیر انداخته شد.

اشتفان مایر که به نمایندگی از هورست زیهوفر وزیر داخله آلمان در این جلسه شرکت کرده بود، از چندین "کاستی" در پیشنهاد سازش رئیس شورای اتحادیه اروپا سخن گفته است. او گفته است که وضعیت فعلی مذاکرات "غیرقابل قبول" است. مایر به طور خاص انتقاد کرد که در این پیشنهاد "اسکان مجدد پناهجویانی که نیاز خاص به حفاظت دارند"، در کشورهایی که در آنجا پناهجویان برای اولین بار داخل خاک اروپا شده اند، در نظر گرفته نشده است.

اصلاح قانون پناهندگی بعد از آشفتگی ناشی از بحران مهاجرت باید در واقع نشان دهنده توانایی عملکرد اتحادیه اروپا می بود، اما از چندین سال به این طرف با چالش روبرو است. رؤسای دولت ها و حکومت ها در ماه دسمبر برای اصلاح قرارداد دوبلین تا پایان ماه جون مهلت تعیین کرده بودند.

فعلاَ براساس قرارداد دوبلین هر کشور عضو اتحادیه اروپا که پناهجو برای اولین بار وارد آن می شود، مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی آن پناهجو است. در برنامه اصلاحاتی این مورد بدون تغییر باقی می ماند، اما در شرایط بحرانی، باید این امکان موجود باشد که پناهجویان به طور اتوماتیک به تمام کشورهای عضو تقسیمات شوند. از این طریق باید کشورهای چون ایتالیا یا یونان که شدیدا زیر فشار بحران مهاجرت قرار دارند، تا اندازه ای سبک دوش شوند. با این حال، این طرح با مقاومت چندین کشور اروپای شرقی که در کل مخالف پذیرش پناهجویان اند، مواجه شده است.

وزرای چندین کشور عضو به این نظرند که به زودی در این رابطه توافق نمی شود. هلن فریتزون، وزیر امور مهاجرت سویدن گفته است که امروز "فضای سیاسی سخت تر" گردیده است. او همچنین با بیان این امر به حکومت جدید ایتالیا که ائتلافی از جنبش عوامگرای پنج ستاره و حزب ضد خارجی لیگا است، اشاره رساند.

ماتئو سالوینی وزیر داخله جدید ایتالیا که از حزب لگا است، به لوکزامبورگ سفر نکرده است. او روز یکشنبه انتقاد کرد که ایتالیا و سیسیلی "نمی تواند اردوگاه پناهجویان در اروپا" باشد. به گفته دیپلومات ها، دیگر کشور های جنوب اروپا از قبیل یونان و مالتا، همچنین خواستار پیشنهاد های بیشتر برای اسکان مجدد پناهجویان گردیده اند.

"پیشنهاد سازش" از جانب بلغاریا که ریاست دوره یی شورای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، با مخالفت کشورهای اروپای شرقی روبرو گردیده است که اسکان مجدد پناهجویان را تنها به عنوان آخرین راه حل در نظر دارند. اقدامات حمایتی دیگر برای کشورهای که تحت فشار قرار دارند، مانند کمک های مالی یا فنی در این پیشنهاد گنجانیده شده است.

در اتحادیه اروپا تعداد پناهجویان در چهار ماه اول سال روان میلادی کاهش یافته است. براساس اطلاعات اداره حمایت از پناهندگی اروپا از ماه جنوری تا اپریل امسال ۱۷۶ هزار پناهجو درخواست پناهندگی داده اند که در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال گذشته، کمتر از یک پنجم است.

منبع اصلی: DW


 

در همین زمینه