عکس از دویچه وله/ انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با هورست زیهوفر وزیر داخله فدرال این کشور.
عکس از دویچه وله/ انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با هورست زیهوفر وزیر داخله فدرال این کشور.

بر بنیاد گزارش‌ها، انگلا مرکل از ولفگانگ شویبل رئیس پارلمان این کشور خواسته است که میان او و حزب سوسیال مسیحی میانجی‌گری کند. هدف از این میانجیگری از میان برداشتن تنش در خصوص سیاست مهاجرت میان حزب انگلا مرکل و هورست زیهوفر است.

حزب همکار دموکرات مسیحی به رهبری انگلا مرکل و سوسیال مسیحی به ریاست هورست زیهوفر دچار اختلاف‌نظر روی پالیسی مهاجرت آلمان شده اند. بر بنیاد گزارش‌ها، قرار است حالا ولفگانگ شویبل، رئیس پارلمان آلمان میان این دو رهبر پا در میانی کند. ولفگانگ شویبل از حامیان انگلا مرکل و مخالف سیاست مهاجرتی او می‌باشد. این امر سبب شده است که شوییل فرد مناسب برای زدودن اختلاف‌های موجود و تاثیرگذار بالای هرد دو جناح باشد.

روزنامه "راینیشه پوست" آلمان گزارش داده است که انگلا مرکل رهبر حزب دمکرات مسیحی از شویبل درخواست کرده است که با هورست زیهوفر در خصوص دریافت یک راه حل سیاست مهاجرتی، در روزهای آینده گفت‌و‌گو کند.

تنش روز افزون میان حزب انگلا مرکل و هورست زیهوفر در مورد سیاست مهاجرت، تهدید به جدایی این دو حزب حاکم محافظه کار پنداشته می‌شود.

اتحاد سوسیال مسیحی بایرن هنوز هم روی رد پناهجویان در مرزهای آلمان اصرار می کند و حتی تهدید کرده است که اگر با صدراعظم مرکل به توافق نرسد، هورست زیهوفر به عنوان وزیر داخله دست به عملکرد انفرادی می‌زند.ولفگانگ شویبل، رئیس پارلمان آلمان با انگلا مرکل صدر اعظم این کشور.

قرار است روز دوشنبه آینده الکسندر دوبریندت و فولکر کاودر، رهبران این دو جناح سیاسی در پارلمان آلمان با هم گفتگو کنند.

این دو حزب سیاسی با هم روی "ماستر پلان مهاجرت" هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال با هم دچار اختلاف شده اند.

انگلا مرکل پیشنهاد هورست زیهوفر مبنی بر بازگشت پناهجویانی که خواستار پناهندگی در مرزهای آلمان اند و پیش از این در کشورهای اروپایی راجستر شده اند را به صراحت رد کرده است. در برابر، مرکل امیدوار است که با سایر کشورهای اروپایی در نشستی که قرار است دو هفته بعد برگزار شود، توافقاتی را انجام بدهد.

 

در همین زمینه