طیبه حسینی و نوروز حسینی در یک اردوگاه در آلمان با هم آشنا شدند. عکس از امان الله جواد/ مهاجر نیوز
طیبه حسینی و نوروز حسینی در یک اردوگاه در آلمان با هم آشنا شدند. عکس از امان الله جواد/ مهاجر نیوز

نخستین پی‌آمد مهاجرت جدایی از اعضای خانواده است. اما رخ دیگر ماجرا، شماری هم به نیمه گم شده خود می‌رسند. نوروز حسینی و طیبه حسینی دو جوان افغان اند که آشنایی شان در یکی از اردوگاه‌های پناهجویان در آلمان شکل گرفت. در کوتاه مدت به هم دل باختند و سرانجام ازدواج کردند. داستان آنان را در این ویدیو ببینید.